Obavijesti o završetku studija

Rok za predaju završnog rada - izvanredni rok

12.10.2010. | Kruno MiličevićPromovirajIspis

Izvanredni rok za predaju ocijenjenih završnih radova je ponedjeljak 25. listopada 2010. godine do 12 sati. Sjednica Odbora održat će se u srijedu, 27. listopada 2010. godine. Molim sve studente i mentore da uzmu u obzir ove rokove prilikom izrade završnih radova. Pri predaji rada (prema Uputama za izradu završnog rada: jedan neuvezani primjerak i obrazac s ocjenom rada) potrebno je predati i popunjenu prijavnicu i indeks.

Napomene:

- Budući da do roka za predaju rada (25. listopada, 12 sati) neće biti održan značajan dio usmenih ispita na izvanrednom roku, na ovom se roku odobrava predaja završnog rada bez predaje indeksa studentima koji su dovršili završni rad, a na izvanrednom ispitnom roku budu imali usmeni ispit iz svog posljednjeg ispita (ili više njih) nakon roka za predaju rada (25. listopada, 12 sati). Nakon završetka usmenog ispita navedeni studenti moraju obavijestiti Studentsku službu jesu li položili usmeni ispit.

- Studenti predaju završne radove s obzirom na studij i smjer:
a) studenti preddiplomskog studija računarstva i stručnog studija smjera informatika predaju završni rad u Studentskoj službi ETF-a u Campus
b) svi ostali studenti predaju završni rad u Studentskoj službi u zgradi ETF-a u ulici Kneza Trpimira
Navedeni raspored predaje rada će vrijediti i za sve buduće rokove predaje.

- Sljedeći će rok za predaju završnih radova biti nakon prvog ispitnog roka koji se bude održao nakon izvanrednog. Prema kalendaru nastave:
http://www.etfos.hr/?raspored&kalendar
sljedeći rok je izvanredni ispitni rok u zimskom semestru (od 08. studenog 2010. godine do 20. studenog 2010. godine.), pa prema tome sljedeći rok za predaju završnih radova neće biti prije 20. studenog 2010. Točan termin tog roka bit će pravovremeno objavljen na internetskim stranicama Fakulteta.

- Budući da će sljedeća sjednica Odbora biti 27. listopada, studenti koji predaju završni rad za izvanredni rok Odbora (25. listopada do 12 sati), moći će podnijeti prijavu za upis na diplomski studij najkasnije do 29. listopada do 12 sati.

- Budući da je očekivan veliki broj studenata koji bi predali završni rad na izvanrednom roku,
podsjećam studente da mentori konačnu verziju rada, prema članku 9. Pravilnika o završnim i diplomskim ispitima, imaju pravo pregledavati i 10 dana, bez obzira na rokove za predaju radova u Studentskoj službi. Stoga upozoravam studente da što prije predaju rad na ocjenu mentoru.

⇦ Nazad na pregled obavijesti