Obavijesti o završetku studija

Novi prvostupnici Elektrotehničkog fakulteta Osijek

27.10.2010. | Kruno MiličevićPromovirajIspis

Odbor za završne i diplomske ispite na svojoj 17. sjednici održanoj 27. listopada 2010. godine donio je odluku o prihvaćanju svih ocjena mentora predanih završnih radova. Iskrene čestitke svim novim prvostupnicima Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku. Svi se prvostupnici mogu odmah javiti svojim mentorima radi moguće dorade završnog rada i njegove konačne predaje. Naglašavam da napomenama mentori mogu pristupiti na Moodlu. Predsjednik Odbora za završne i diplomske ispite Doc.dr.sc. Kruno Miličević

P.S. Prema članku 10. Pravilnika o završnim i diplomskim ispitima:
"nakon što pristupnik ispravi Završni rad prema primjedbama Odbora, po jedan primjerak Završnog rada (koji mora sadržavati i elektroničku verziju pohranjenu na CD-u ili DVD-u) uvezan u meki ili spiralni uvez predaje mentoru i Studentskoj službi."


P.P.S. Studenti preddiplomskog studija elektrotehnike, stručnog studija (smjerovi Elektroenergetika i Automatika) i razlikovne godine mogu doći po uvjerenja o završenom studiju u zgradu u ul. Kneza Trpimira u petak od 10 do 12 sati. Za ostale studente će termin biti objavljen naknadno.


P.P.P.S. Sljedeći rok za predaju rada je zimski izvanredni rok i neće biti prije 20. studenog. O točnom terminu će studenti biti pravovremeno obaviješteni. Studenti koji su predali završni rad na dosadašnjim rokovima, a nisu položili sve ispite, ne moraju za zimski izvanredni rok ponovno predavati rad, tj. odluka o prihvaćenom radu vrijedi i za sljedeći rok. Naglašavam da odluka o prihvaćenom radu vrijedi samo za zimski izvanredni rok, odnosno ako najkasnije na zimskom izvanrednom ispitnom roku ne polože sve ispite i ne donesu indeks, prestaje im vrijediti odluka o prihvaćanju rada, tj. morat će nakon tog roka ponovno predati rad Studentskoj službi. Pritom mentori ne moraju ponovno ocjenjivati rad, tj. studenti mogu priložiti već postojeći obrazac za ocjenu mentora.

⇦ Nazad na pregled obavijesti