Obavijesti o završetku studija

Rok za predaju završnog rada - zimski izvanredni rok

13.11.2010. | Kruno MiličevićPromovirajIspis

Zimski izvanredni rok za predaju ocijenjenih završnih radova je srijeda 24. studenog 2010. godine do 12 sati. Sjednica Odbora održat će se u ponedjeljak, 29. studenog 2010. godine. Molim sve studente i mentore da uzmu u obzir ove rokove prilikom izrade završnih radova. Pri predaji rada potrebno je predati jedan neuvezani primjerak završnog rada (izrađen prema Uputama za izradu završnog rada), obrazac s ocjenom rada, popunjenu prijavnicu i indeks.

Napomene:

- Studenti koji su predali završni rad na dosadašnjim rokovima, a nisu položili sve ispite, ne moraju za zimski izvanredni rok ponovno predavati rad. Ako student položi sve ispite i želi završiti studij, treba u Studentsku službu donijeti indeks do navedenog roka (24. studeni do 12 sati), a u suprotnom slučaju treba u Studentskoj službi podići svoj završni rad kako bi ga mogao predati na sljedećim rokovima. Pritom mentori ne moraju ponovno ocjenjivati rad, tj. studenti na sljedećim rokovima uz završni rad mogu priložiti već postojeći obrazac za ocjenu mentora.

- Studenti predaju završne radove s obzirom na studij i smjer:
a) studenti preddiplomskog studija računarstva i stručnog studija smjera informatika predaju završni rad u Studentskoj službi ETF-a u Campus
b) svi ostali studenti predaju završni rad u Studentskoj službi u zgradi ETF-a u ulici Kneza Trpimira
Navedeni raspored predaje rada će vrijediti i za sve buduće rokove predaje.


- Sljedeći će rok za predaju završnih radova biti nakon prvog redovnog ispitnog roka koji se bude održao nakon izvanrednog. Prema kalendaru nastave:
http://www.etfos.hr/?raspored&kalendar
sljedeći redovni rok je redovni zimski ispitni rok traje od 31. siječnja 2011. godine do 26. veljače 2011. godine, pa prema tome sljedeći rok za predaju završnih radova neće biti prije 26. veljače 2011. Točan termin tog roka bit će pravovremeno objavljen na internetskim stranicama Fakulteta.

- Podsjećam studente da mentori konačnu verziju rada, prema članku 9. Pravilnika o završnim i diplomskim ispitima, imaju pravo pregledavati i 10 dana, bez obzira na rokove za predaju radova u Studentskoj službi. Stoga upozoravam studente da što prije predaju rad na ocjenu mentoru.

⇦ Nazad na pregled obavijesti