Obavijesti o završetku studija

Novi prvostupnici Elektrotehničkog fakulteta Osijek

29.11.2010. | Kruno MiličevićPromovirajIspis

Odbor za završne i diplomske ispite na svojoj 18. sjednici održanoj 29. studenog 2010. godine donio je odluku o prihvaćanju svih ocjena mentora predanih završnih radova. Iskrene čestitke svim novim prvostupnicima Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku. Svi se prvostupnici mogu odmah javiti svojim mentorima radi moguće dorade završnog rada i njegove konačne predaje. Naglašavam da napomenama mentori mogu pristupiti na Moodlu. Predsjednik Odbora za završne i diplomske ispite Doc.dr.sc. Kruno Miličević

P.S. Prema članku 10. Pravilnika o završnim i diplomskim ispitima:
"nakon što pristupnik ispravi Završni rad prema primjedbama Odbora, po jedan primjerak Završnog rada (koji mora sadržavati i elektroničku verziju pohranjenu na CD-u ili DVD-u) uvezan u meki ili spiralni uvez predaje mentoru i Studentskoj službi."


P.P.S. Sljedeći rok za predaju rada je zimski redovni rok i neće biti prije 1. ožujka 2011. O točnom terminu će studenti biti pravovremeno obaviješteni.


P.P.P.S. Studenti koji su predali završni rad na dosadašnjim rokovima, a nisu dosad položili sve ispite, trebaju doći po svoj rad u Studentsku službu najkasnije do 6. prosinca 2010. Naime, navedeni studenti nakon što polože sve ispite trebaju ponovno predati rad. Pritom mentori ne moraju ponovno ocjenjivati rad, tj. studenti mogu priložiti već postojeći obrazac za ocjenu mentora.

Ako studenti ne dođu po rad do 6. prosinca, smatrat će se da im predani dokumenti (završni rad s priloženim CD-om, prijavnica i obrazac s ocjenom mentora, ...) nisu potrebni.

⇦ Nazad na pregled obavijesti