Obavijesti o završetku studija

Rok za predaju završnog rada - zimski rok

07.02.2011. | Kruno MiličevićPromovirajIspis

Zimski rok za predaju ocijenjenih završnih radova je petak 4. ožujka 2011. godine do 12 sati. Sjednica Odbora održat će se u utorak, 8. ožujka 2011. godine. Molim sve studente i mentore da uzmu u obzir ove rokove prilikom izrade završnih radova. Pri predaji rada potrebno je predati jedan neuvezani primjerak završnog rada (izrađen prema Uputama za izradu završnog rada), obrazac s ocjenom rada, popunjenu prijavnicu i indeks.

Napomene:

- Sljedeći će rok za predaju završnih radova biti nakon prvog sljedećeg redovnog ispitnog roka. Prema kalendaru nastave:
http://www.etfos.hr/?raspored&kalendar
sljedeći redovni rok je redovni ljetni ispitni rok i traje od 13. lipnja 2011. godine do 09. srpnja 2011. godine, pa prema tome sljedeći rok za predaju završnih radova neće biti prije  09. srpnja 2011. Točan termin tog roka bit će pravovremeno objavljen na internetskim stranicama Fakulteta.


- Podsjećam studente da mentori konačnu verziju rada, prema članku 9. Pravilnika o završnim i diplomskim ispitima, imaju pravo pregledavati i 10 dana, bez obzira na rokove za predaju radova u Studentskoj službi. Stoga upozoravam studente da što prije predaju rad na ocjenu mentoru.

⇦ Nazad na pregled obavijesti