Obavijesti o završetku studija

Novi prvostupnici Elektrotehničkog fakulteta

09.03.2011. | Kruno MiličevićPromovirajIspis

Odbor za završne i diplomske ispite na svojoj 19. sjednici održanoj 9. ožujka 2011. godine donio je odluku o prihvaćanju svih ocjena mentora predanih završnih radova. Iskrene čestitke svim novim prvostupnicima Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku. Svi se prvostupnici mogu odmah javiti svojim mentorima radi moguće dorade završnog rada i njegove konačne predaje. Naglašavam da napomenama mentori mogu pristupiti na Moodlu. Studenti će naknadno biti obaviješteni kada mogu doći u Studentsku službu po uvjerenja o završetku studija. Predsjednik Odbora za završne i diplomske ispite Doc.dr.sc. Kruno Miličević

P.S. Prema članku 10. Pravilnika o završnim i diplomskim ispitima:
"nakon što pristupnik ispravi Završni rad prema primjedbama Odbora, po jedan primjerak Završnog rada (koji mora sadržavati i elektroničku verziju pohranjenu na CD-u ili DVD-u) uvezan u meki ili spiralni uvez predaje mentoru i Studentskoj službi."


P.P.S. Sljedeći rok za predaju rada je ljetni redovni rok i neće biti prije 1. srpnja 2011. O točnom terminu će studenti biti pravovremeno obaviješteni.


⇦ Nazad na pregled obavijesti