Obavijesti o upisima i početku studija

UPISI U VIŠU GODINU STUDIJA 2012./2013.

04.10.2012. | Radoslav Galić PromovirajIspis

UPISI u akademsku 2012./2013. godinu za studente koji trebaju upisati višu godinu studija, ponavljanje ili završetak studija održat će se u vremenu od 4. do 12. listopada 2012. godine svakim radnim danom od 10 do 13 sati.

UPISI u akademsku 2012./2013. godinu za studente koji trebaju upisati višu godinu studija, ponavljanje ili završetak studija održat će se u vremenu od


4. do 12. listopada 2012. godine svakim radnim danom od 10 do 13 sati.

STUDENTI UPIS OBAVLJAJU PUTEM ISVU STUDOMATA (u obje zgrade Fakulteta) ILI SA BILO KOJEG RAČUNALA GDJE POSTOJI INTERNET PRISTUP.  (upute o načinu upisa nalaze u prilogu ove obavijesti)


U REFERADU DONOSE:


-  INDEKS,

-  DOKAZ O UPLATI TROŠKOVA UPISA OD 100.00 KUNA uplaćenih na ŽIRO RAČUN   FAKULTETA 2390001 - 1100016777 (prema Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku)

-  DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE uplaćenih na ISTI ŽIRO RAČUN (prema Odluci o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku)


STUDENTI SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA ELEKTROTEHNIKE

- SMJER ELEKTROENERGETIKA

- SMJER  KOMUNIKACIJE I INFORMATIKA


STUDENTI SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA ELEKTROTEHNIKA

STUDENTI STRUČNOG STUDIJA ELEKTROTEHNIKE

- SMJER AUTOMATIKA

- SMJER ELEKTROENERGETIKA


upis obavljaju u zgradi Elektrotehničkog fakulteta Osijek, Kneza Trpimira 2b.


STUDENTI SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA RAČUNARSTVA

STUDENTI SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA  RAČUNARSTVA

STUDENTI STRUČNOG STUDIJA ELEKTROTEHNIKE


 - SMJER INFORMATIKA


upis obavljaju u zgradi Elektrotehničkog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana bb


MOLIMO STUDENTE DA USPOREDE SVOJE OCJENE U INDEKSU S ISTIMA NA STUDOMATU. AKO UOČE POGREŠKE NEKA SE PRIJE UPISA JAVE U STUDENTSKU REFERADU.


UVJETI ZA UPIS u akademsku 2012./2013. godinu


Na temelju članka 52. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Odluke o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj 2012./2013. godini kao i Odluke o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za upis je potrebno:


Studenti I. godine


1. svi potpisi iz prethodne godine


2. razdužiti se s iskaznicom u Knjižnici Fakulteta


3. Redoviti studenti prve godine stječu pravo upisa u drugu godinu studija ako imaju položeno najmanje 42 ECTS boda.

redoviti studenti sveučilišnih preddiplomskih studija i stručnog studija koji su u ak.g. 2011./2012. upisani u I. godinu, a ostvarili su od 55 do 60 ECTS boda oslobođeni su sudjelovanja u troškovima školarine,


studenti sveučilišnih preddiplomskih i stručnog studija koji su ostvarili manje od 55 ECTS do 42 ECTS boda plaćaju školarinu prema Odluci o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku, (tablica se nalazi u prilogu)


studenti sveučilišnih diplomskih studija koji po prvi puta upisuju II. godinu studija prema Odluci Vlade Republike Hrvatske od 2. kolovoza 2012.g. ne plaćaju školarinu).


Sukladno čl. 214. Statuta Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku studenti koji su ak. 2010./2011.g. upisali prvu godinu, a ak. 2011./2012.g. ponavljali prvu godinu, školarinu za upisu u drugu godinu u ak. 2012./2013. plaćaju prema Odluci Senata o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu J.J.Strosmayera u Osijeku.


4. Redoviti studenti prve godine koji imaju od 24 do najviše 41 ECTS boda mogu upisati ponavljanje prve godine  studija i plaćaju školarinu prema iznosima u tablici o linearnom modelu plaćanja.


5. Studenti koji imaju manje od 24 ECTS boda prema Pravilniku o studiranju Sveučilišta, gube status redovitog studenta i mogu, na osobni zahtjev, nastaviti studij kao izvanredni studenti i plaćanju punu školarinu za izvanredni studij koja iznosi 7.370,00 kuna.


Redoviti studenti koji imaju manje od 24 ECTS boda ili drugi puta ponavljaju u akademskoj 2012./2013. godini i na osobni zahtjev prelaze na izvanredan studij, gube pravo na zdravstveno osiguranje. Ovi će studenti pri predaji indeksa i zamolbe (Zamolba) za prijelaz na izvanredan studij dobiti obrazac odjave s kojim se moraju javiti u Zavod za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana od dana isteka akademske godine (30. rujna 2012.).


6. Odredba članka 63. Stavka 4. Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku primjenjuje se na redovite studente koji su upisali I. godinu studija akademske 2010./2011. godine, a u ograničenom broju izlazaka na ispit (8 puta) u dvije akademske godine nisu položili ispit iz istog predmeta, gube pravo redovitog studiranja i sukladno odredbi članka 159. Statuta Sveučilišta imaju pravo na dovršenje studija. Ovi studenti mogu, na osobni zahtjev, nastaviti studij kao izvanredni studenti i plaćanju punu školarinu za izvanredni studij koja iznosi 7.370,00 kuna.


Ovi će studenti pri predaji indeksa i zamolbe (Zamolba) za prijelaz na izvanredan studij dobiti obrazac odjave s kojim se moraju javiti u Zavod za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana od dana isteka akademske godine (30. rujna 2012.).


7. Odredbe članka 63. Stavka 4. Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu ne primjenjuju se na studente koji su upisali I. godinu studija prije akademske 2010./2011. godine


8. Izvanredni studenti koji upisuju višu godinu studija u skladu s Odlukom Senata o uvjetima upisa u višu godinu studija  plaćaju punu školarinu u iznosu od 7.370,00 kuna.


9. Izvanredni studenti koji imaju manje od 42 ECTS upisuju ponavljanje godinu i plaćaju školarinu sukladno Odluci Senata u iznosu od 7.370,00 kuna.


 


Studenti II. godine


1. svi potpisi iz prethodne godine


2. razdužiti se s iskaznicom u Knjižnici Fakulteta


3. Redoviti studenti druge godine stječu pravo upisa u treću godinu studija ako imaju položenih 60 ECTS bodova iz I. godine i najmanje 42 ECTS boda iz II. godine.


redoviti studenti sveučilišnih preddiplomskih studija i stručnog studija koji su u ak.g. 2011./2012. upisani u II. godinu, a ostvarili su od 55 do 60 ECTS boda oslobođeni su sudjelovanja u troškovima školarine,


studenti sveučilišnih preddiplomskih i stručnog studija koji su ostvarili manje od 55 ECTS do 42 ECTS boda plaćaju školarinu prema Odluci o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku, (tablica se nalazi u prilogu)


4. Redoviti studenti druge godine koji imaju 60 ECTS bodova iz I. godine, najmanje 24 boda na II. godini do najviše 41 ECTS boda, mogu upisati ponavljanje druge godine studija. i plaćaju školarinu prema iznosima u tablici o linearnom modelu plaćanja.


5. Redoviti studenti koji imaju manje od 24 ECTS boda ili drugi puta ponavljaju u akademskoj 2012./2013. godini i na osobni zahtjev prelaze na izvanredan studij, kao izvanredni studenti  plaćaju školarinu u iznosu od 7.370,00 kuna i gube pravo na zdravstveno osiguranje. Ovi će studenti pri predaji indeksa i zamolbe (Zamolba) za prijelaz na izvanredan studij dobiti obrazac odjave s kojim se moraju javiti u Zavod za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana od dana isteka akademske godine (30. rujna 2012.).


6. Izvanredni studenti koji upisuju višu godinu studija u skladu s Odlukom Senata o uvjetima upisa u višu godinu studija  plaćaju punu školarinu u iznosu od 7.370,00 kuna.


7. Izvanredni studenti koji imaju manje od 42 ECTS upisuju ponavljanje godinu i plaćaju školarinu sukladno Odluci Senata u iznosu od 7.370,00 kuna.


8. Odredba članka 63. Stavka 4. Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku primjenjuje se na redovite studente koji su upisali I. godinu studija akademske 2010./2011. godine, a u ograničenom broju izlazaka na ispit (8 puta) u dvije akademske godine nisu položili ispit iz istog predmeta, gube pravo redovitog studiranja i sukladno odredbi članka 159. Statuta Sveučilišta imaju pravo na dovršenje studija. Ovi studenti mogu, na osobni zahtjev, nastaviti studij kao izvanredni studenti i plaćanju punu školarinu za izvanredni studij koja iznosi 7.370,00 kuna.


Ovi će studenti pri predaji indeksa i zamolbe (Zamolba) za prijelaz na izvanredan studij dobiti obrazac odjave s kojim se moraju javiti u Zavod za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana od dana isteka akademske godine (30. rujna 2012.).


9. Odredbe članka 63. Stavka 4. Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu ne primjenjuju se na studente koji su upisali I. godinu studija prije akademske 2010./2011. godine


10. Redoviti studenti sveučilišnih diplomskih studija koji su odslušali sve predmete na studiju imaju prava redovitog studenta u trajanju od 3 godine od trenutka upisa studija i uplaćuju samo trošak upisnine od 100,00 kuna. Prava redovitog studenta-apsolventa-  traju do 30. rujna 2013. godine.


11. Izvanredni studenti sveučilišnih diplomskih studija koji su odslušali sve predmete na studiju uz 100,00 kuna uplaćuju i iznos školarine u iznosu od 7.370,00 kune, odnosno 4,422,00 kuna.
Studenti III. godine


1. Redoviti studenti koji su odslušali sve predmete na sveučilišnim preddiplomskim studijima i na stručnom studiju imaju prava redovitog studenta u trajanju od 4 godine od trenutka upisa.


Redoviti studenti upisani 2009./2010 imaju studentska  prava do 30. rujna 2013.godine.


(apsolventi).


Redoviti studenti koji studiraju na teret MZOŠ uplaćuju samo troškove upisa u iznosu od 100,00 kuna, a studenti koji studiraju uz djelomičnu participaciju uz troškove upisa uplaćuju i školarinu za jedan semestar u iznosu od 3,685,00 kuna, a ako ne završe studij do početka drugog semestra (01.03.2012.) plaćaju dodatnih 3.685,00 kuna.


Ukoliko su položeni svi ispiti osim završnog rada, studenti koji studiraju uz djelomičnu participaciju uz troškove upisa uplaćuju i školarinu u iznosu od 1.474,00 kune.


2. Izvanredni studenti koji su odslušali sve predmete na studiju uplaćuju školarinu u iznosu od 7.370,00 kuna, odnosno 4.422,00 kuna.


3. Studenti upisani 2005./2006., 2006./2007., 2007./2008. I 2008./2009.  godine ukoliko do kraja 2011./2012. godine ne završe studij mogu na osobni zahtjev nastaviti studij bez studentskih prava i uplaćuju i školarinu za jedan semestar u iznosu od 3,685,00 kuna, a ako ne završe studij do početka drugog semestra (01.03.2012.) plaćaju dodatnih 3.685,00 kuna.


Ukoliko su položeni svi ispiti osim završnog rada, studenti koji studiraju uz djelomičnu participaciju uz troškove upisa uplaćuju i školarinu u iznosu od 1.474,00 kune.


4. Studenti upisani na dodiplomske studije (prije "bolonje“) ukoliko do kraja 2011./2012. godine ne završe studij mogu na osobni zahtjev nastaviti studij bez studentskih prava i uplaćuju i školarinu za jedan semestar u iznosu od 3,685,00 kuna, a ako ne završe studij do početka drugog semestra (01.03.2012.) plaćaju dodatnih 3.685,00 kuna.


Ukoliko su položeni svi ispiti osim diplomskog rada, studenti uplaćuju školarinu u iznosu od 1.474,00 kune.PRAVO MIROVANJA GODINE


Pravo na mirovanje godine imaju studenti koji su ispunili uvjete iz članka 41. Pravilnika o studijima i studiranju (web. stranice Fakulteta i Sveučilišta), koji glasi: "Student ima pravo na mirovanje obveza: za vrijeme trudnoće, za studente majke ili studenta oca koji koriste rodiljni i roditeljski dopust u skladu s posebnim propisima, za vrijeme dulje bolesti koja ga sprječava u ispunjavanju obveza na studiju, za vrijeme međunarodne razmjene studenata u trajanju duljem od 60 dana tijekom održavanja nastave, ukoliko student kroz međunarodnu razmjenu ne stječe ECTS bodove, u drugim opravdanim slučajevima u skladu s odlukom stručnog vijeća nositelja studija.


Student može ostvariti pravo na mirovanje obveza samo ukoliko ispuni sljedeće uvjete: najavi opravdane razloge za mirovanje obveza iz stavka 1. Ovog članka Uredu za studente nositelja studija, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka razloga za mirovanje i podnese pisani zahtjev za odobrenje mirovanja obveza s vjerodostojnom dokumentacijom o opravdanosti zahtjeva uredu za studente nositelju studija, najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka razloga za mirovanje obveza.


Ukoliko student ne najavi razloge za mirovanje obveza u navedenom roku, odnosno ne podnese pisani zahtjev za mirovanje obveza u navedenom roku, gubi pravo na mirovanje obveza.

Odluku o odobrenju mirovanja obveza studenta donosi stručno vijeće ili ovlašteno tijelo stručnog vijeća nositelja studija.


Studentu se može odobriti mirovanje obveza u trajanju jednog semestra ili jedne godine studija. Vrijeme mirovanja obveza studenata ne odnosi se na vrijeme trajanje studija“


ZAMOLBE


Studenti koji podnose zamolbe mogu ih predati u Studentsku referadu u vrijeme upisa. Uz zamolbu mora biti priložena dokumentacija iz koje je vidljivo da je zamolba opravdana. Raspored upisa za te studente biti će objavljen naknadno.
Prilozi:


Odluka o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku


Zamolba


Upute za upis više godine putem Studomata


 


 

⇦ Nazad na pregled obavijesti