Obavijesti o upisima i početku studija

Obvezno zdravstveno osiguranje redovitih studenata

20.09.2013. | Spomenka Beck PromovirajIspis

Temeljem članka 7. stavak 1. točka 13.e), 14., 15. i 16. Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine” broj 80/13.) pravo na obavezno zdravstveno osiguranje stječu redoviti studenti visokih učilišta iznad 18 godina života, s tim da to pravo mogu koristiti najduže do završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje, ali ne duže od navršene 26. godine života.

Po stjecanju statusa redovitog studenta u sljedećoj akademskoj godini 2013./2014. svi redoviti studenti (od 18. do 26. godine života) se prijavljuju osobno na obavezno zdravstveno osiguranje putem Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, najkasnije do 30. listopada 2013. godine. Uz prijavu (Tiskanicu 2) redoviti studenti trebaju priložiti potvrdu fakulteta o statusu redovitog studenta u akademskoj godini 2013./2014. Izuzetno, studenti koji upisuju prvu godinu redovitog studija dužni su se prijaviti osobno na evidenciju HZZO-a najkasnije do 30. rujna 2013. godine.

Studenti koji prelaze s redovitog na izvanredni studij dužni su se prijaviti Zavodu u roku od 30 dana od dana kada su izgubili status redovitog studenta, te uz prijavu priložiti potvrdu fakulteta s datumom do kada su imali status redovitog studenta.

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine” broj 80/13.)

⇦ Nazad na pregled obavijesti