Obavijesti o upisima i početku studija

UPISU U VIŠU GODINU STUDIJA akademske 2013./2014. godine

23.09.2013. | Spomenka Beck PromovirajIspis

UPISI u akademsku 2013./2014. godinu za studente koji trebaju upisati višu godinu studija, ponavljanje ili završetak studija održat će se u vremenu od 25. rujna do 15. listopada 2013. godine svakim radnim danom od 10 do 13 sati.
STUDENTI UPIS OBAVLJAJU PUTEM ISVU STUDOMATA ILI SA BILO KOJEG RAČUNALA GDJE POSTOJI INTERNET PRISTUP  (upute o načinu upisa nalaze u prilogu ove obavijesti)
U REFERADU DONOSE:
-  INDEKS, 
-  DOKAZ O UPLATI TROŠKOVA UPISA OD 100,00 KUNA  (prema Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku)
-  DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE  (prema Odluci o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku)

SVE UPLATE SE OBAVLJAJU NA ŽIRO RAČUN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA OSIJEK Model: 67;
IBAN: HR 1923900011100016777 – s pozivom na broj: OIB studenta

upis obavljaju u zgradi Elektrotehničkog fakulteta Osijek, Kneza Trpimira 2b.

MOLIMO STUDENTE DA USPOREDE SVOJE OCJENE U INDEKSU S ISTIMA NA STUDOMATU. AKO UOČE POGREŠKE NEKA SE PRIJE UPISA JAVE U STUDENTSKU REFERADU.


UVJETI ZA UPIS u akademsku 2013./2014. godinu

Na temelju članka 52. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Odluke o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj 2013./2014. godini kao i Odluke o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za upis je potrebno:

-svi potpisi iz prethodne akademske godine
-ostvareni propisani ECTS bodovi (prema Odluci o uvjetima upisa u višu godinu)
-uplaćeni troškovi upisa od 100,00 kuna (Odluka o posebnim naknadama)
-uplaćena školarina (prema Odluci o linearnom modelu studiranja)
-uplaćena školarina u iznosu od 7.370,00 kuna (za izvanredne studente i studente bez studentskih prava)


SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE 
SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RAČUNARSTVA
STRUČNI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE (SMJEROVI: AUTOMATIKA, 
ELEKTROENERGETIKA
INFORMATIKA

-studenti upisani prvi put u I. godinu studija akademske 2012./2013. godine za upis II. godine studija moraju ostvariti 42 ECTS
-studenti upisani u ponavljanje I. godine studija u akademskoj 2012./2013. godini za upis II. godine studija moraju položiti sve predmete I. godine studija tj. ostvariti 60 ECTS
-studenti upisani prvi put u II. godinu studija akademske 2012./2013. godine za upis III. godine studija moraju imati položene sve ispite I. godine studija i ostvariti 42 ECTS iz predmeta II. godine studija
-studenti upisani u ponavljanje II. godine studija u akademskoj 2012./2013. godini (studenti na koje se primjenjuje Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku) za upis III. godine studija moraju imati položene sve predmete I. godine studija i sve predmete II. godine studija
-za upis ponavljanja godine u statusu redovitog studenta potrebno je ostvariti najmanje 24 ECTS na upisanoj godini
-student koji nije ostvario 24 ECTS gubi prava redovitog studenta i može na osobni zahtjev zatražiti nastavak studija u statusu izvanrednog studenta (zamolba u prilogu). Ti studenti gube pravo na zdravstveno osiguranje te će prilikom preuzimanja indeksa dobiti obrazac s kojim se moraju javiti u Zavod za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana
-student koji je prema čl.63. Pravilnika o studijima i studiranja na Sveučilištu J.J.Strossmayera izgubio prava redovito studenta može na osobni zahtjev zatražiti nastavak studija u statusu izvanrednog studenta (zamolba u prilogu). Ti studenti gube pravo na zdravstveno osiguranje te će prilikom preuzimanja indeksa dobiti obrazac s kojim se moraju javiti u Zavod za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana
-izvanredni studenti plaćaju školarinu u iznosu od 7.370,00 kuna

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE
SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ RAČUNARSTVA

-studenti upisani prvi put u I. godinu studija akademske 2012./2013. godine za upis II. godine studija moraju ostvariti 42 ECTS (Odluka o linearnom modelu plaćanja)
-studenti upisani u ponavljanje I. godine studija u akademskoj 2012./2013. godini za upis II. godine studija moraju položiti sve predmete I. godine studija tj. ostvariti 60 ECTS
-za upis ponavljanja godine u statusu redovitog studenta potrebno je ostvariti najmanje 24 ECTS na upisanoj godini
-student koji nije ostvario 24 ECTS gubi prava redovitog studenta i može na osobni zahtjev zatražiti nastavak studija u statusu izvanrednog studenta (zamolba u prilogu). Ti studenti gube pravo na zdravstveno osiguranje te će prilikom preuzimanja indeksa dobiti obrazac s kojim se moraju javiti u Zavod za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana
-izvanredni studenti plaćaju školarinu u iznosu od 7.370,00 kuna

OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI UPISUJU APSOLVENTSKI STAŽ

Studenti koji su upisali I. godinu preddiplomskog studija i stručnog studija akademske 2010./2011. godine u statusu redovitog studenta i studenti koji su upisali I. godinu diplomskog studija akademske 2011./2012. godine u statusu redovitog studenta imaju pravo polaganja ispita bez plaćanja školarine u statusu redovitog studenta – apsolventa do 30. rujna 2014. godine.

Izvanredni studenti nakon odslušane zadnje godine studija moraju platiti školarinu u iznosu od 7.370,00 kuna

Za upis je potrebno imati sve potpise u indeks kao i potpis mentora za završni odnosno diplomski rad.

OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJIMA JE ISTEKLO PROPISANO TRAJANJE STUDIJA

-Studenti kojima je od upisa u I. godinu preddiplomskog studija i I. godinu stručnog studija isteklo 4 godine gube prava redovitog studiranja i mogu na osobni zahtjev zatražiti nastavak studija u statusu izvanrednog studenta (zamolba u prilogu). Ti studenti gube pravo na zdravstveno osiguranje te će prilikom preuzimanja indeksa dobiti obrazac s kojim se moraju javiti u Zavod za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana.
-Studentima kojima je od upisa u I. godinu diplomskog studija isteklo 3 godine gube prava redovito studiranja i mogu na osobni zahtjev zatražiti nastavak studija u statusu izvanrednog studenta (zamolba u prilogu). Ti studenti gube pravo na zdravstveno osiguranje te će prilikom preuzimanja indeksa dobiti obrazac s kojim se moraju javiti u Zavod za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana. 
-Školarina iznosi 7.370,00 kuna za cijelu godinu studija, a student može upisati:
jedan semestar te plaća školarinu u iznosu od 3.685,00 kuna, s pravom polaganja ispita do 28. veljače 2014. godine,
ako je studentu preostao završni ili diplomski rad plaća 20% školarine što iznosi 1.474,00 kune.


PRAVO MIROVANJA GODINE

Pravo na mirovanje godine imaju studenti koji su ispunili uvjete iz članka 41. Pravilnika o studijima i studiranju (web. stranice Fakulteta i Sveučilišta), koji glasi: „Student ima pravo na mirovanje obveza: za vrijeme trudnoće, za studente majke ili studenta oca koji koriste rodiljni i roditeljski dopust u skladu s posebnim propisima, za vrijeme dulje bolesti koja ga sprječava u ispunjavanju obveza na studiju, za vrijeme međunarodne razmjene studenata u trajanju duljem od 60 dana tijekom održavanja nastave, ukoliko student kroz međunarodnu razmjenu ne stječe ECTS bodove, u drugim opravdanim slučajevima u skladu s odlukom stručnog vijeća nositelja studija.
Student može ostvariti pravo na mirovanje obveza samo ukoliko ispuni sljedeće uvjete: najavi opravdane razloge za mirovanje obveza iz stavka 1. Ovog članka Uredu za studente nositelja studija, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka razloga za mirovanje i podnese pisani zahtjev za odobrenje mirovanja obveza s vjerodostojnom dokumentacijom o opravdanosti zahtjeva uredu za studente nositelju studija, najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka razloga za mirovanje obveza.
Ukoliko student ne najavi razloge za mirovanje obveza u navedenom roku, odnosno ne podnese pisani zahtjev za mirovanje obveza u navedenom roku, gubi pravo na mirovanje obveza.
Odluku o odobrenju mirovanja obveza studenta donosi stručno vijeće ili ovlašteno tijelo stručnog vijeća nositelja studija.
Studentu se može odobriti mirovanje obveza u trajanju jednog semestra ili jedne godine studija. Vrijeme mirovanja obveza studenata ne odnosi se na vrijeme trajanje studija“

ZAMOLBE

Studenti koji podnose zamolbe mogu ih predati u Studentsku referadu do 01. listopada 2013. godine. Uz zamolbu mora biti priložena dokumentacija iz koje je vidljivo da je zamolba opravdana. Raspored upisa za te studente biti će objavljen naknadno.

⇦ Nazad na pregled obavijesti