Obavijesti o upisima i početku studija

UPISU U RAZLIKOVNU GODINU akademske 2013./2014. godine

04.11.2013. | Spomenka Beck PromovirajIspis

UPISI u akademsku 2013./2014. godinu za studente koji upisuju razlikovnu godinu održat će se 7. studenoga (četvrtak) 2013.g. u 16,00 sati u dvorani 1 - 16 u zgradi Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku u Campusu, Cara Hadrijana 10b.
Upisu mogu pristupiti svi prijavljeni kandidati.

 Za upis je potrebno donijeti:

- 2 fotografije 4x 6 cm
- dokaz o uplati 300,00 kuna za troškove upisa uplaćeni na žiro račun Fakulteta
- dokaz o uplati 150,00 kuna za indeks uplaćeni na žiro račun Fakulteta
- dokaz o uplati školarine u iznosu od 13.600,00 kuna ( prva rata u iznosu 3.400,00 kuna) 
uplaćeni na žiro račun Fakulteta

SVE UPLATE SE OBAVLJAJU NA ŽIRO RAČUN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA 
OSIJEK

Model: 67;
IBAN: HR 1923900011100016777 – s pozivom na broj: OIB studenta
⇦ Nazad na pregled obavijesti