Obavijesti o upisima i početku studija

Upis u prvu godinu studija 2014./2015. - prijava za razredbeni postupak i termini upisa

24.06.2014. | Spomenka Beck PromovirajIspis

Pravo na UPIS stječu pristupnici koji putem sustava NISpVU potvrde namjeru upisa na odabrani studij kao i pristupnici (stariji od 25 godina) koji steknu pravo upisa u razredbenom postupku. UPISI za I. godinu studija u srpanjskom (ljetnom) roku akademskoj 2014./2015. godine provodit će se 18. SRPNJA 2014. godine u 2-31 i to: u 9:00 sati za studente sveučilišnog preddiplomskog studija elektrotehnike u 11:00 sati za studente sveučilišnog preddiplomskog studija računarstva u 13:00 sati za studente stručnog studija elektrotehnike (svi smjerovi)
Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

- dvije fotografije veličine 35mm x 45 mm
- Izvornik (original) i presliku svjedodžbe o položenoj državnoj maturi
- Izvornik (original) rodnog lista (može biti stariji od 6 mjeseci)
- Izvornik (original) domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu
- dokaz o uplati 300,00 kuna za troškove upisa uplaćeni na žiro račun Fakulteta
- dokaz o uplati 150,00 kuna za indeks uplaćeni na žiro račun Fakulteta
- dokaz o uplati školarine u iznosu od 7.370,00 kuna uplaćeni na žiro račun Fakulteta (izvanredni 

studenti i studenti koji su već bili upisani na drugoj visokoškolskoj ustanovi)

- potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice

Žiro račun Fakulteta je: IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777 uz naznaku OIB-a u rubrici poziv na broj 

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.
U slučaju spriječenosti, pristupnika može upisati i druga osoba.
U prilogu se nalaze obrasci za prijave za upis za kandidate starije od 25 godina.Sve dodatne informacije vezane za upis u prvu godinu studija i pregled upisnih kvota možete naći na adresi:

i za starije od 25 na:

DOKUMENTI:
⇦ Nazad na pregled obavijesti