Obavijesti o upisima i početku studija

O uvjetima za upis u višu godinu studija

07.07.2014. | Kruno MiličevićPromovirajIspis

Budući da ovih dana studenti intenzivno rade na polaganju ispita koji bi im s obzirom na ostvarene ECTS-e mogli omogućiti upis više godine, važno je podsjetiti da uz ostvarene ECTS-a prema Pravilniku o studiranju postoji još jedan uvjet (v. članak 49., http://www.unios.hr/uploads/50pravilnik-o-studiranju_2013-09-27.pdf):
"Student stječe pravo na upis u višu godinu studija ako je do roka upisa uredno izvršio sve 
obveze iz studijskog programa i položio ispite iz predmeta koji mu prema ECTS bodovnom 
sustavu, utvrđenom studijskim programom, omogućuju upis u višu godinu studija."

Naime, za upis više godine studija je svakako potrebno imati u indeksu potpise iz svih predmeta kojima se potvrđuje "uredno izvršenje svih obveza" pa se mole studenti da i taj uvjet imaju u vidu.
⇦ Nazad na pregled obavijesti