Obavijesti o upisima i početku studija

Natječaj za upis I. godine diplomskog studija

10.09.2014. | Spomenka Beck PromovirajIspis

Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija primaju se od 15. do 23. rujna 2014.g. U tom roku mogu se prijaviti svi studenti koji su završili preddiplomske sveučilišne studije kao i studenti koji će te studije završiti na sjednici Odbora za završne i diplomske radove 22. rujna 2014.g. Više o upisu na web stranicama sveučilišta
⇦ Nazad na pregled obavijesti