Obavijesti o upisima i početku studija

OBAVIJEST O UPISU U I. GODINU STUDIJA AKADEMSKE 2014./2015. GODINE

17.09.2014. | Studentska službaPromovirajIspis

Pravo na UPIS stječu pristupnici koji putem sustava NISpVU potvrde namjeru upisa na odabrani studij kao i pristupnici (stariji od 25 godina) koji steknu pravo upisa u razredbenom postupku. UPISI za I. godinu studija u rujanskom (jesenskom) roku akademskoj 2013./2014. godine provodit će se 23. rujna 2014.godine u studentskoj službi i to: u 9:00 sati za studente sveučilišnog preddiplomskog studija elektrotehnike u 11:00 sati za studente sveučilišnog preddiplomskog studija računarstva u 13:00 sati za studente stručnog studija elektrotehnike (svi smjerovi)

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

-          dvije fotografije veličine 35mm x 45 mm

-          Izvornik (original) i presliku svjedodžbe o položenoj državnoj maturi

-          Izvornik (original) rodnog lista (može biti stariji od 6 mjeseci)

-          Izvornik (original) domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu

-          dokaz o uplati 300,00 kuna za troškove upisa uplaćeni na žiro račun Fakulteta

-          dokaz o uplati 150,00 kuna za indeks uplaćeni na žiro račun Fakulteta

-          dokaz o uplati školarine u iznosu od 7.370,00 kuna uplaćeni na žiro račun Fakulteta (izvanredni studenti i studenti koji su već bili upisani na drugoj visokoškolskoj ustanovi)

-          potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice

Žiro račun Fakulteta je: IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777 uz naznaku OIB-a u rubrici poziv na broj

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

U slučaju spriječenosti, pristupnika može upisati i druga osoba. 

⇦ Nazad na pregled obavijesti