Obavijesti o upisima i početku studija

Produžetak prijava za upis na razlikovnu godinu do 25.10.2011.

14.10.2011. | Damir Šljivac PromovirajIspis

Elektrotehnički fakultet u Osijeku produžuje prijavu studenata za upis u razlikovnu godinu studija u akademskoj 2011./2012. do 25. listopada 2011. godine. Predviđeni početak nastave je 02. studenog 2011. godine. Završetkom razlikovne godine stječe se akademski naziv (sveučilišni) prvostupnik inženjer elektrotehnike ili računarstva (univ.bacc.ing.el. ili univ.bacc.ing.comp.) i pravo upisa odgovarajućeg diplomskog studija elektrotehnike ili računarstva isključivo na Elektrotehničkom fakultetu. Upis razlikovne godine omogućuje se kandidatima koji su završili stručni studij Elektrotehničkog fakulteta ili srodni stručni studij drugih tehničkih fakulteta ili veleučilišta u Hrvatskoj.

Za upis na studij, uz prijavu za upis (obrazac u prilogu), potrebno je priložiti:
1. Ovjerenu presliku svjedodžbe/diplome/uvjerenja o završenom stručnom studiju
2. Presliku rodnog lista
3. Presliku domovnice
4. Dopunsku ispravu o studiji (supplement) ili Uvjerenje o položenim ispitima tijekom studija

Prijave se primaju na adresi: Elektrotehnički fakultet Osijek, Studentska služba, Kneza Trpmira 2b, Osijek.

Predviđeni početak nastava na razlikovnoj godini nakon produžetka upisa je 02. studenog 2011. godine, a bit će organizirana radnim danima u poslijepodnevnim terminima (od 17,00 do 20,30 sati), te subotom prijepodne, od 08,00 do 14,00 sati.

Izvođenje većeg dijela nastave (osim laboratorijskih vježbi) popraćeno je u potpunosti sustavom elektroničkog učenja (e-learning), koji omogućuje jednostavniju komunikaciju i preuzimanje nastavnih materijala putem interneta.


Školarina na razlikovnoj godini iznosi 13.600 kuna.

Više informacija o razlikovnoj godini na: www.etfos.hr/?razlikovna_godina
Više informacija o studijima Elektrotehničkog fakulteta na: www.etfos.hr/?studiji

Više informacija o elektroničkom učenju na: e-ucenje.etfos.hr

⇦ Nazad na pregled obavijesti