Obavijesti o upisima i početku studija

Natječaj za upis na 1. godinu diplomskih studija - prijave od 04.10.2010.

16.09.2010. | Damir Šljivac PromovirajIspis

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 52. i 144. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a sukladno Odluci Senata od 19. travnja 2010. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija u akademskoj godini 2010./2011. Puni tekst natječaja nalazi se na stranicama Sevučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr i u prilogu ove obavijesti. U nastavku pročitajte najvažnije informacije vezane uz prijave i upise u I. godinu diplomskih studija Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku. Novo: produžetak prijava i novi termin za upise!

Zbog dekanskog i izvanrednog roka produžuju se prijave za upis diplomskog studija, a definiran je i novi termin za upise na diplomske studije.

Prijave se primaju od 4. do 29. listopada 2010. godine.

Prijave se podnose na posebnoj tiskanici (prijavnom obrascu) koji se podiže u studentskoj službi, a možete ga preuzeti i u privitku ove obavijesti. Troškovi upisnog postupka uplaćuju se na žiro-račun fakulteta: 2390001 - 1100016777 uz naznaku JMBG-a u rubrici Poziv na broj.

Uz prijavu kandidati moraju priložiti:
- Svjedodžbu o završenom preddiplomskom studiju,
- Dopunsku ispravu o studiju (supplement),
- Rodni list,
- Domovnicu

Prijave za upis predaju se u studentsku službu ili se šalju poštom na adresu fakulteta:
Elektrotehnički fakultet, P.P. 718, HR-31107 Osijek. Prijave bez traženih priloga neće
se razmatrati.

Upis se vrši bez razredbenog ispita, a rang-liste kandidata se utvrđuje na temelju ukupne srednje ocjene, definirane kao aritmetička sredina ocjena ispita tijekom studija (na dva decimalna mjesta). Pristupnici koji su stekli pravo upisa upisat će se prema rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči Fakulteta i to: 20. do 29. listopada 2010.

Detaljnije o uvjetima upisa na: http://www.etfos.hr/?upisi&diplomski_upis

⇦ Nazad na pregled obavijesti