Obavijesti o upisima i početku studija

Natječaj za upis u 1. godinu diplomskih studija: prijave od 03. do 14.10.2011.

26.09.2011. | Damir Šljivac PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavilo je Natječaj za upis studenta u 1. godinu diplomskih studija. PRIJAVE za razredbeni postupak: od 03. do 14. listopada 2011. godine. Prijave se podnose na posebnoj tiskanici koja se nalazi ovdje i u prilogu ove obavijesti. Uz prijavu kandidati moraju priložiti: - Svjedodžbu o završenom preddiplomskom studiju, - Dopunsku ispravu o studiju (supplement), - Rodni list, - Domovnica Prijave se predaju u studentsku službu ili se šalju poštom na adresu fakulteta: Elektrotehnički fakultet, P.P. 718, HR-31107 Osijek. UPISI: 20. listopada 2011. godine - raspored po studijima će biti objavljen naknadno. Više o uvjetima upisa na diplomske studije
Cjeloviti tekst natječaja Sveučilišta.

TROŠKOVI UPISA
Sve znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku za troškove upisa i upisnih materijala naplaćuju 300 kuna i cijenu
indeksa 150 kuna, odnosno ukupno 450 kn.

Troškovi upisa i indeksa u iznosu od 450 kn uplaćuju se na žiro-račun fakulteta: 2390001- 1100016777 uz naznaku JBMG-a u rubrici Poziv na broj, a potvrda se predaje prilikom upisa.

VISINA ŠKOLARINE
Izvanredni studenti plaćaju školarinu u iznosu od 7.370 kn.
⇦ Nazad na pregled obavijesti