Obavijesti o upisima i početku studija

UPISI U 1. GODINU SVEUČILIŠNIH DIPLOMSKIH STUDIJA

05.10.2016. | Spomenka Beck PromovirajIspis

Upisi u 1. godinu održat će se za

sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika u četvrtak, 6.10. u 12:45 sati u prostoriji 2-31

sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika, u petak, 7.10. u 13:00 sati u prostoriji 0-30

sveučilišni diplomski studij računarstva u četvrtak, 6.10. u 13:00 sati u prostoriji 0-20

Za upis je potrebno

popuniti Indeks (dobit će se na upisu)

donijeti 2 fotografije

dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, upisa i Indeksa u iznosu od 480,00 kuna (za studente koji uplatu nisu predali prilikom prijave).

U slučaju spriječenosti dolaska na upis u zakazano vrijeme studenti mogu svoj upis realizirati u ponedjeljak, 10. 10. u uredovno vrijeme na šalteru studentske službe.

Studenti koji su preddiplomski sveučilišni studij završili na sjednici Odbora 5. listopada moraju do petka, 7. 10. u referadu predati Prijavu za razredbeni postupak na FERIT-u u ak.g. 2016./2017.

⇦ Nazad na pregled obavijesti