Obavijesti o upisima i početku studija

Natječaj za upis na razlikovnu godinu

21.09.2012. | Dražen Slišković PromovirajIspis

Elektrotehnički fakultet Osijek objavljuje natječaj za upis studenata u akademskoj 2012./2013. godini na razlikovnu godinu studija za stjecanje uvjeta za upis sveučilišnog diplomskog studija elektrotehnike/računarstva.

1. Razlikovna godina studija za stjecanje uvjeta za upis sveučilišnog diplomskog studija elektrotehnike/računarstva, za stjecanje akademskog zvanja magistra inženjera elektrotehnike/računarstva, traje jednu akademsku godinu odnosno dva semestra.

2. Pravo upisa razlikovne godine imaju osobe:

- sa završenim stručnim dodiplomskim studijem elektrotehnike, odnosno sa - stečenim stručnim zvanjem inženjera elektrotehnike (viša stručna sprema),

- sa završenim stručnim studijem elektrotehnike odnosno stečenim stručnim nazivom stručnog prvostupnika elektrotehnike,

- sa završenim stručnim studijem iz drugih tehničkih i srodnih studija, uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita.

3. Pristupnici upisa na studij dužni su dostaviti:

- prijavu za upis na propisanom obrascu koji možete preuzeti na OVOM LINKU,

- diplomu o završenom studiju, odnosno potvrdnicu o izjednačavanju naziva ili svjedodžbu o stečenom stručnom nazivu stručnog prvostupnika inženjera elektrotehnike,

- presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu, rodni list,

- uvjerenje o položenim ispitima tijekom studija,

- odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ako pravne osobe plaćaju troškove studija) ili osobno potpisanu izjavu.

4. Upisi će se obaviti i nastava ustrojiti ukoliko bude najmanje 20 pristupnika.

5. Školarina razlikovne godine studija iznosi 13.600,00 KN i može se platiti u dva obroka.

6. Natječaj je otvoren do zaključno 15. listopada 2012.

 

Više informacija o razlikovnoj godini može se dobiti na: www.etfos.hr/?razlikovna_godina

 

Prijave se primaju na adresi:

Elektrotehnički fakultet Osijek, Studentska služba,

Kneza Trpimira 2b,

31000 Osijek

⇦ Nazad na pregled obavijesti