Obavijesti o upisima i početku studija

Natječaj za upis I. godine diplomskog studija

11.09.2015. | Spomenka Beck PromovirajIspis

Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija primaju se od 15. do 28. rujna 2015.g. U tom roku mogu se prijaviti svi studenti koji su završili preddiplomske sveučilišne studije kao i studenti koji će te studije završiti, odnosno završne radove uspješno predati na sjednici  Odbora za završne i diplomske radove 24. rujna 2015.g. (rok za predaju ocijenjenog rada u St. službi je 17. rujna 2015.g.) Ako tada nemaju položene sve ispite, moći će se prijaviti za upis na diplomski studij pod uvjetom da polože sve ispite najkasnije na dekanskom roku. Također se mogu prijaviti i polaznici Razlikovnih obveza koji najkasnije na dekanskom roku polože sve ispite.

Više o upisu na web stranicama sveučilišta

 

Detalji o prvoj godini dipl. st. na linku:

https://www.etfos.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata#izmjene

⇦ Nazad na pregled obavijesti