Obavijesti o upisima i početku studija

OBAVIJEST O UPISU U VIŠU GODINU STUDIJA ILI PONAVLJANJE GODINE STUDIJA AKADEMSKE 2015./2016. GODINE

09.09.2015. | Spomenka Beck PromovirajIspis

 

UPISI u akademsku 2015./2016. godinu za studente koji trebaju upisati višu godinu studija ili ponavljanje godine studija održat će se u vremenu od

18.  do 30. rujna 2015. godine svakim radnim danom od 11 do 14 sati.

 

Studenti upis obavljaju putem ISVU studomata ili sa bilo kojeg računala gdje postoji internet pristup  (upute o načinu upisa nalaze u prilogu ove obavijesti).

NAKON NAVEDENOG ROKA STUDENTI MOGU PODNIJETI ZAMOLBU ZA NAKNADNI UPIS SAMO AKO JE MOLBA POTKRIJEPLJENA DOKUMENTACIJOM (npr. liječnička ispričnica, potvrda iz ISVU-a o nedostupnosti sustava, ako je student zaposlen potvrda poslodavca o radu na terenu pri čemu nije postojala mogućnost dolaska na upis i sl.) iz koje se vidi DA JE RAZLOG NAKNADNOG UPISA OPRAVDAN (zdravstveni problemi, tehnički problemi s ISVU-om, ako je student zaposlen eventualno radne obveze i sl.). 

 

 

U STUDENSKU REFERADU STUDENTI DONOSE:

-  indeks (molimo studente da usporede svoje ocjene u indeksu s istima na Studomatu; ako uoče pogreške neka se prije upisa jave u studentsku referadu),

- isprintanu potvrdu o obavljenoj sveučilišnoj anketi (obavijest o provedbi sveučilišne ankete bit će objavljena najkasnije 17. rujna)

- dokaz o uplati troškova upisa u višu godinu studija (troškovi dokumentacije 100,00 kuna + projekti studentskog zbora 30,00 kuna) od 130,00 kuna  (odluka o posebnim naknadama na sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku)

- dokaz o uplati školarine  (prema odluci o linearnom modelu studiranja na sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku)

 

Sve uplate se obavljaju na žiro račun ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA OSIJEK

Model: 67;

IBAN: HR 1923900011100016777

s pozivom na broj: OIB studenta

 

Studenti upis obavljaju u zgradi Elektrotehničkog fakulteta Osijek, Kneza Trpimira 2b.

 

UVJETI ZA UPIS u akademsku 2015./2016. godinu:

 

-ostvareni propisani ECTS bodovi (prema Odluci o uvjetima upisa u višu godinu)

-uplaćeni troškovi upisa od 130,00 kuna (Odluka o posebnim naknadama)

-uplaćena školarina (prema Odluci o linearnom modelu studiranja)

-uplaćena školarina u iznosu od 7.370,00 kuna (za izvanredne studente)

-izvanredni studenti koji su odslušali zadnju godinu studija (tzv. apsolventi) za iznos školarine vidjeti dolje OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI UPISUJU APSOLVENTSKI STAŽ

Studenti koji će u ak.godini 2014./2015. izgubiti prava redovitog studenta (iz bilo kojeg od navedenih razloga) i podnijet će zamolbu za nastavak studija u statusu izvanrednog studenta, trebaju gledati dolje navedena pravila za upise u višu godinu ili ponavljanje koja vrijede za izvanredne studente.

 

 

NAPOMENA ZA STUDENTE:

-      PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA ELEKTROTEHNIKA,

-      PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA RAČUNARSTVO,

-      PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA ELEKTORTEHNIKA; SMJEROVI: ELEKTROENERGETIKA, AUTOMATIKA,INFORMATIKA

 

-studenti upisani prvi put u I. godinu studija akademske 2014./2015. godine za upis II. godine studija moraju ostvariti najmanje 48 ECTS (Odluka o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj 2015./2016. godine) te imati sve potpise iz prethodne akademske godine. Studenti redovito upisani u ponavljanje I. godine studija u akademskoj 2014./2015. godini za upis II. godine studija moraju položiti sve predmete I. godine studija tj. ostvariti 60 ECTS

-izvanredni studenti koji ponavljaju I. godinu studija u akademskoj 2014./2015. godini za upis II. godine studija moraju položiti najmanje 48 ECTS i imati sve potpise iz prethodne  godine studija

-studenti upisani prvi put u II. godinu studija akademske 2014./2015. godine za upis III. godine studija moraju imati položene sve ispite I. godine studija i ostvariti najmanje 48 ECTS iz predmeta II. godine studija i imati sve potpise  prethodnih  godina

-studenti upisani u ponavljanje II. godine studija u akademskoj 2014./2015. godini za upis III. godine studija moraju imati položene sve predmete I. godine studija i sve predmete II. godine studija

-izvanredni studenti koji ponavljaju II. godinu studija u akademskoj 2014./2015. godini za upis III. godine studija moraju položiti sve predmete I. godine studija i najmanje 48 ECTS iz II. godine studija i imati sve potpise iz prethodnih  godina

-za upis ponavljanja godine 1. ili 2. godine studija u statusu redovitog studenta potrebno je ostvariti najmanje 24 ECTS na upisanoj godini

-studenti pri upisu 1. ili 2. godine preddiplomskog STRUČNOG STUDIJA i u slučaju ponavljanja i u slučaju prvog upisa, upisuju studijsku godinu po izmijenjenom studijskom programu: https://www.etfos.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata#izmjene

-za upis ponavljanja 3. godine studija vidjeti dolje OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI UPISUJU APSOLVENTSKI STAŽ

-student koji nije ostvario 24 ECTS gubi prava redovitog studenta i može na osobni zahtjev zatražiti nastavak studija u statusu izvanrednog studenta (zamolba u prilogu). Ti studenti gube pravo na zdravstveno osiguranje te će prilikom preuzimanja indeksa dobiti potvrdu s kojom se moraju javiti u Zavod za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana od prestanka statusa redovitog studenta da bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje

-student koji je prema čl. 52. Pravilnika o studijima i studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izgubio prava redovitog studenta može na osobni zahtjev zatražiti nastavak studija u statusu izvanrednog studenta (zamolba u prilogu). Ti studenti gube pravo na zdravstveno osiguranje te će prilikom preuzimanja indeksa dobiti potvrdu s kojom se moraju javiti u Zavod za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana od prestanka statusa redovitog studenta da bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje

 

 

NAPOMENA ZA STUDENTE:

- DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA ELEKTROTEHNIKA,  SMJEROVI: KOMUNIKACIJE I INFORMATIKA, ELEKTROENERGETIKA

- DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA RAČUNARSTVO

 

- studenti upisani prvi put u I. godinu studija akademske 2014./2015. godine za upis II. godine studija moraju ostvariti najmanje 48 ECTS i imati sve potpise I. godine (Odluka o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj 2015./2016. godine)

- studenti upisani u ponavljanje I. godine studija u akademskoj 2014./2015. godini za upis II. godine studija moraju položiti sve predmete I. godine studija tj. ostvariti 60 ECTS

- za upis ponavljanja 1. godine studija u statusu redovitog studenta potrebno je ostvariti najmanje 24 ECTS na upisanoj godini

- studenti pri ponavljanju 1. godine upisuju studijsku godinu po izmijenjenom studijskom programu:

https://www.etfos.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata#izmjene

te se pri upisu svakako trebaju javiti Studentskoj službi budući da njima iz tehničkih razloga neće biti moguć upis putem Studomata

- za upis ponavljanja 2. godine studija vidjeti dolje OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI UPISUJU APSOLVENTSKI STAŽ

- student koji nije ostvario 24 ECTS gubi prava redovitog studenta i može na osobni zahtjev zatražiti nastavak studija u statusu izvanrednog studenta (zamolba u prilogu). Ti studenti gube pravo na zdravstveno osiguranje te će prilikom preuzimanja indeksa dobiti potvrdu s kojom se moraju javiti u Zavod za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana od prestanka statusa redovitog studenta da bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje

 

 

OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI UPISUJU APSOLVENTSKI STAŽ

 

Studenti koji su upisali I. godinu preddiplomskog studija i stručnog studija akademske 2012./2013. godine u statusu redovitog studenta i studenti koji su upisali I. godinu diplomskog studija akademske 2013./2014. godine u statusu redovitog studenta imaju pravo polaganja ispita bez plaćanja školarine u statusu redovitog studenta – apsolventa do 30. rujna 2016. godine.

Izvanredni studenti nakon odslušane zadnje godine studija mogu upisati: 

- cijelu godinu studija te platiti školarinu u iznosu od 7.370,00 kuna

- jedan semestar te platiti školarinu u iznosu od 3.685,00 kuna, s pravom polaganja ispita do 28. veljače 2016. godine,

- ako je studentu preostao samo završni ili diplomski rad, može upisati cijelu godinu studija te platiti 20% školarine što iznosi 1.474,00 kune.

 

 

OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJIMA JE ISTEKLO PROPISANO TRAJANJE STUDIJA

 

- studenti kojima je od upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija i I. godinu preddiplomskog stručnog studija isteklo 4 godine gube prava redovitog studiranja i mogu na osobni zahtjev zatražiti nastavak studija u statusu izvanrednog studenta (zamolba u prilogu). Ti studenti gube pravo na zdravstveno osiguranje te će prilikom preuzimanja indeksa dobiti potvrdu s kojom se moraju javiti u Zavod za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana od prestanka statusa redovitog studenta da bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje

- studentima kojima je od upisa u I. godinu diplomskog studija isteklo 3 godine gube prava redovito studiranja i mogu na osobni zahtjev zatražiti nastavak studija u statusu izvanrednog studenta (zamolba u prilogu). Ti studenti gube pravo na zdravstveno osiguranje te će prilikom preuzimanja indeksa dobiti potvrdu s kojom se moraju javiti u Zavod za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana od prestanka statusa redovitog studenta da bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje

 

 

PRAVO MIROVANJA GODINE

 

Uvjeti i postupak ostvarivanja prava na mirovanje godine opisani su pod točkom 3. na linku:

http://www.etfos.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata/

 

 

ZAMOLBE

 

Studenti koji podnose zamolbe za ostvarivanje prava na mirovanje obveza i za prijelaz/promjenu studijskog programa (v. obavijest na linku https://www.etfos.hr/studenti/sve-obavijesti/2409#2409) mogu ih predati u Studentsku referadu do 15. rujna 2015. godine. Raspored upisa za te studente biti će objavljen naknadno.

Obrasci za ostale vrste zamolbi navedeni su u dijelu PRILOZI.

 

 

PRILOZI

 

- Odluka o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku:

http://www.etfos.unios.hr/dokumenti/studiji/Odluka_o_linearnom_modelu_studiranja_2012.pdf

- Odluka o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj godini 2015./2016.:

www.etfos.unios.hr/dokumenti/studenti/dokumenti-o-studijima-i-studiranju/Odluka%20uvjeti%20upisa.pdf

- Odluka o načinu plaćanja školarine ovisno o broju ECTS bodova:

www.etfos.unios.hr/dokumenti/studenti/dokumenti-o-studijima-i-studiranju/Odluka_školarina_ECTS%20bodovi-.pdf

- Odluka o načinu plaćanja školarine ovisno o socijalno-ekonomskom stanju studenta:

www.etfos.unios.hr/dokumenti/studenti/dokumenti-o-studijima-i-studiranju/Odluka%20o%20načinu%20plaćanja%20školarine%20za%20akademsku%2020152016%20godinu%20ovisno%20o%20socijalno-ekonomskom%20stanju%20studenta.pdf

- Zamolba za ostvarivanje prava plaćanja školarine u obrocima na temelju socijalno-ekonomskog stanja:

http://www.etfos.unios.hr/dokumenti/studenti/dokumenti-o-studijima-i-studiranju/Zamolba%20za%20pla%C4%87anje%20%C5%A1kolarine%20u%20obrocima%20ovisno%20o%20socijalno-ekonomskom%20stanju%20studenta%20(2).docx

- Zamolba za plaćanje školarine u obrocima ovisno o broju ECTS bodova:

http://www.etfos.unios.hr/dokumenti/studenti/dokumenti-o-studijima-i-studiranju/Zamolba%20za%20plaćanje%20školarine%20u%20obrocima%20u%20obrocima%20ovisno%20o%20broju%20ECTS%20....doc

- Opća zamolba (za upis u statusu izvanrednog studenta, naknadni upis, nastavak prekinutog studija i sl.):

www.etfos.unios.hr/dokumenti/studenti/dokumenti-o-studijima-i-studiranju/Zamolba.doc

- Upute za upis više godine putem Studomata (v. privitak obavijesti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti