Obavijesti o upisima i početku studija

Natječaj za upis u razlikovnu godinu studija

23.10.2013. | Emilija Horvat PromovirajIspis

u akademskoj 2013./2014. godini za stjecanje uvjeta za upis sveučilišnog diplomskog studija elektrotehnike ili sveučilišnog diplomskog studija računarstva. Tekst natječaja i odgovarajući obrasci nalaze se u prilozima. Prodekan za nastavu Izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević
⇦ Nazad na pregled obavijesti