Obavijesti o upisima i početku studija

UPISU U 1. GODINU SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA u akademskoj 2014./2015.godini Za drugi upisni rok

03.10.2014. | Spomenka Beck PromovirajIspis

Obavještavaju se studenti koji su predali prijave za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija elektrotehnike i računarstva u II. Upisnom roku da su stekli pravo upisa, kojeg mogu obaviti dana 6. listopada 2014. godine u 15,00 sati u studentskoj službi u zgradi Elektrotehničkog fakulteta Osijek, Kneza Trpimira 2b.
Na upis je potrebno donijeti:

- 2 fotografije 4 x 6 cm
- uplatnicu o uplati 300,00 Kn za troškove upisa
- uplatnicu o uplati 150,00 Kn za Indeks
- studenti izvanrednog studija - 7.370,00 Kn na ime školarine

Troškovi studiranja i troškovi upisa uplaćuju se isključivo na žiro račun Fakulteta na odvojenim uplatnicama: IBAN HR19 2390 0011 1000 16777, model 67, poziv na broj upisati OIB pristupnika, te u opis plaćanja naznačiti akademsku godinu za koju se školarina ili troškovi upisa plaćaju i za koji studij.

Treći prijavni rok, za studente koji su predali završne radove za Odbor koji će se održati 6. lipnja a koji su položili sve ispite, prijave će se primati 9. listopada 2014. godine

Upisi će biti 10. listopada 2014. godine u 13,00 sati
⇦ Nazad na pregled obavijesti