Obavijesti o upisima i početku studija

Upis u 1. godinu sveučilišnog diplomskog studija Elektrotehnike i Računarstva

26.09.2014. | Spomenka Beck PromovirajIspis

Obavještavaju se studenti koji su predali prijave za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskihstudija elektrotehnike i računarstva da su stekli pravo upisa, kojeg mogu obaviti dana 29. rujna 2014. godine u 15,00 sati.
Studenti diplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike (oba smjera)

u prostoriji 2-31

Studenti diplomskog sveučilišnog studija računarstva

u prostoriji 0-20

u zgradi Elektrotehničkog fakulteta Osijek, Kneza Trpimira 2b.

Na upis je potrebno donijeti:

- 2 fotografije 4 x 6 cm
- uplatnicu o uplati 300,00 Kn za troškove upisa
- uplatnicu o uplati 150,00 Kn za Indeks
- studenti izvanrednog studija - 7.370,00 Kn na ime školarine

Troškovi studiranja i troškovi upisa uplaćuju se isključivo na žiro račun Fakulteta na odvojenim uplatnicama: IBAN HR19 2390 0011 1000 16777, model 67, poziv na broj upisati OIB pristupnika, te u opis plaćanja naznačiti akademsku godinu za koju se školarina ili troškovi upisa plaćaju i za koji studij.

Drugi prijavni rok, za studente koji su predali završne radove i položili ispite u dekanskom roku, prijave će se primati 2. i 3. listopada 2014. godine

Upisi će biti 6. listopada 2014. godine
⇦ Nazad na pregled obavijesti