Obavijesti o upisima i početku studija

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija 2011./2012.

23.08.2011. | Damir Šljivac PromovirajIspis

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je na sjednici održanoj 11. srpnja 2011. godine donio odluku u uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj godini 2011./2012. Uvjeti upisa nisu se mijenjali za studente Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku što znači da je - uvjet za upis više godine studija položenih najmanje 42 ECTS-a s prethodne godine (za upis 3. godine potrebno je i položiti i svih 60 ECTS-a s 1. godine), dok je - uvjet za ponavljanje iste godine studija (uz zadržavanje statusa redovitog studenta i mogućnost upisa dodatnih kolegija s više godine) položenih najmanje 24 ECTS-a. - studenti koji ne polože najmanje 24 ECTS-a s prethodne godine mogu ponavljati godinu u statusu izvanrednog studenta. Prodekan za nastavu Prof.dr.sc. Damir Šljivac
⇦ Nazad na pregled obavijesti