Obavijesti o upisima i početku studija

Upis u višu godinu studija akademske 2011./2012. godine

23.09.2011. | Spomenka Beck PromovirajIspis

UPISI u akademsku 2011./2012. godinu za studente koji trebaju upisati višu godinu studija, ponavljanje ili završetak studija održat će se u vremenu od 12. rujna do 15. listopada 2011. godine svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

 

OBAVIJEST O UPISU U VIŠU GODINU STUDIJA akademske 2011./2012. godine 

 

 

UPISI u akademsku 2011./2012. godinu za studente koji trebaju upisati višu godinu studija, 

ponavljanje ili završetak studija održat će se u vremenu od 

 

12. rujna do 15. listopada 2011. godine svakim radnim danom od 10 do 12 sati. 

 

 

STUDENTI UPIS OBAVLJAJU PUTEM ISVU STUDOMATA (u obje zgrade Fakulteta) ILI SA 

BILO KOJEG RAČUNALA GDJE POSTOJI INTERNET PRISTUP. 

U REFERADU DONOSE: 

 - INDEKS,  

-  POPUNJEN PRIJAVNI LIST (kojeg podižu na porti u jednoj od zgrada fakulteta), 

    studenti bez studentskih prava-apsolventi- ne popunjavaju Prijavni list 

-  DOKAZ O UPLATI TROŠKOVA UPISA OD 100.00 KUNA uplaćenih NA ŽIRO RAČUN   

FAKULTETA 2390001 - 1100016777  

-  DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE uplaćen NA ISTI ŽIRO RAČUN (prema Odluci o  

    linearnom modelu studiranja na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku i Odluci o posebnim 

    naknadama na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku) 

 

STUDENTI SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA ELEKTROTEHNIKE 

                                                                    - SMJER ELEKTROENERGETIKA 

                                                                    - SMJER  KOMUNIKACIJE I INFORMATIKA 

STUDENTI SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA ELEKTROTEHNIKA 

STUDENTI STRUČNOG STUDIJA ELEKTROTEHNIKE 

- SMJER AUTOMATIKA 

- SMJER ELEKTROENERGETIKA 

 

upis obavljaju u zgradi Elektrotehničkog fakulteta Osijek, Kneza Trpimira 2b. 

 

STUDENTI SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA RAČUNARSTVA 

STUDENTI SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA  RAČUNARSTVA 

STUDENTI STRUČNOG STUDIJA ELEKTROTEHNIKE 

 - SMJER INFORMATIKA 

 

upis obavljaju u zgradi Elektrotehničkog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana bb 

 

 

O ostalim informacijama studenti će biti pravovremeno obaviješteni. 

 

 

 

Osijek, 05.09.2011.       STUDENTSKA REFERADA  

 

 

 

 

  

UVJETI ZA UPIS u akademsku 2011./2012. godinu 

 

Na temelju članka 52. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Odluke o uvjetima 

upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj 2011./2012. godini kao i Odluke o linearnom 

modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za upis je potrebno: 

 

Studenti I. godine 

1.  svi potpisi iz prethodne godine 

2.  razdužiti se s iskaznicom u Knjižnici Fakulteta 

 

3.  Redoviti studenti prve godine stječu pravo upisa u drugu godinu studija ako imaju 

položeno najmanje 42 ECTS boda  

(redoviti studenti koji su u ak.g. 2010./2011. upisani u I. godinu, a ostvarili 60 ECTS 

boda ne plaćaju školarinu, a studenti sveučilišnih preddiplomskih i stručnog studija 

koji su ostvarili manje od 60 ECTS do 42 ECTS boda plaćaju školarinu prema Odluci 

o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku, dok 

studenti sveučilišnih diplomskih studija ne plaćaju školarinu) 

Sukladno čl. 214. Statuta Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku studenti koji su ak. 

2009./2010.g. upisali prvu godinu, a ak. 2010./2011.g. ponavljali prvu godinu, 

školarinu za upisu u drugu godinu u ak. 2011./2012. plaćaju prema Odluci Senata o 

linearnom modelu studiranja na Sveučilištu J.J.Strosmayera u Osijeku. 

 

4.  Redoviti studenti prve godine koji imaju najmanje 24 do najviše 41 ECTS boda mogu 

upisati ponavljanje prve godine  studija s pravom upisa predmeta druge godine studija i to 

na način 

-  studenti koji imaju od 24 do 30 ECTS boda  biraju i upisuju predmete iz III. 

semestra u    onom iznosu koliko su položili ECTS bodova u I. godini 

-  studenti koji imaju od 31 do 41 ECTS bod upisuju  predmete iz III. semestra, a u 

ljetnom semestru će upisati ostatak ECTS bodova iz IV semestra. 

Opterećenje ECTS bodova koji su im preostali iz I. godine  plus ECTS bodovi iz II. godine ne 

mogu prijeći 60 ECTS bodova. 

5.  Studenti koji imaju manje od 24 ECTS boda prema Pravilniku o studiranju Sveučilišta, 

gube status redovitog studenta i mogu, na osobni zahtjev, nastaviti studij kao izvanredni 

studenti i plaćanju punu školarinu za izvanredni studij koja iznosi 7.370,00 kuna. 

 

6.  Izvanredni studenti koji upisuju višu godinu studija u skladu s Odlukom Senata o 

uvjetima upisa u višu godinu studija  plaćaju punu školarinu u iznosu od 7.370,00 kuna. 

7.  Izvanredni student ima pravo ponavljati godinu i plaća punu školarinu sukladno Odluci 

Senata u iznosu od 7.370,00 kuna. 

 

Studenti II. godine 

1.  svi potpisi iz prethodne godine 

2.  razdužiti se s iskaznicom u Knjižnici Fakulteta 

 

3.  Redoviti studenti druge godine stječu pravo upisa u treću godinu studija ako imaju 

položenih 60 ECTS bodova iz I. godine i najmanje 42 ECTS boda iz II. godine. 

Studenti koji su studirali na teret MZOŠ ne plaćaju školarinu, a studenti koji su studirali 

redovito uz djelomičnu participaciju uplaćuju školarinu sukladno Odluci Senata u 

iznosu od 7.370,00 kuna. 4.  Redoviti studenti druge godine koji imaju 60 ECTS bodova iz I. godine, najmanje 24 

boda na II. godini do najviše 41 ECTS bod, mogu upisati ponavljanje druge godine 

studija s pravom upisa predmeta treće godine studija. 

Opterećenje ECTS bodova koji su im preostali iz II. godine plus ECTS bodova iz III. 

godine ne mogu prijeći 60 ECTS bodova. 

Studenti ponavljači II. godine uplaćuju 50% školarine što iznosi 3.685,00 kuna. 

Studenti koji imaju manje od 24 ECTS boda (na upisanoj godini) prema Pravilniku o 

studiranju Sveučilišta gube status redovitog studenta i mogu na osobni zahtjev nastaviti 

studij kao izvanredni studenti i plaćaju školarinu u iznosu od 7.370,00 kuna. 

 

5.  Izvanredni studenti koji upisuju višu godinu studija u skladu s Odlukom Senata o 

uvjetima upisa u višu godinu studija plaćaju punu školarinu u iznosu od 4.422,00 kuna. 

6.  Izvanredni student ima pravo ponavljati godinu i plaća 50% školarine sukladno Odluci 

Senata što znači 2,211,00 kuna. 

 

7.  Redoviti studenti sveučilišnih diplomskih studija koji su odslušali sve predmete na 

studiju imaju prava redovitog studenta u trajanju od 3 godine od trenutka upisa studija i 

uplaćuju samo trošak upisnine od 100,00 kuna. Prava redovitog studenta-apsolventa-  

traju do 30. rujna 2012. godine. 

 

8.  Izvanredni studenti sveučilišnih diplomskih studija koji su odslušali sve predmete na 

studiju uz 100,00 kuna uplaćuju i iznos školarine u iznosu od 4.422,00 kune. 

 

Studenti III. godine 

1.  Redoviti studenti koji su odslušali sve predmete na sveučilišnim preddiplomskim 

studijima i na stručnom studiju imaju prava redovitog studenta u trajanju od 4 godine 

od trenutka upisa. 

Redoviti studenti upisani 2008./2009 imaju studentska  prava do 30. rujna 2012. godine. 

(apsolventi). 

 

Redoviti studenti koji studiraju na teret MZOŠ uplaćuju samo troškove upisa u iznosu 

od 100,00 kuna, a studenti koji studiraju uz djelomičnu participaciju uz troškove upisa 

uplaćuju i školarinu za jedan semestar u iznosu od 3,685,00 kuna, a ako ne završe studij 

do početka drugog semestra (01.03.2012.) plaćaju dodatnih 3.685,00 kuna. 

Ukoliko su položeni svi ispiti osim završnog rada, studenti koji studiraju uz djelomičnu 

participaciju uz troškove upisa uplaćuju i školarinu u iznosu od 1.474,00 kune. 

 

2.  Izvanredni studenti koji su odslušali sve predmete na studiju uplaćuju školarinu u 

iznosu od 4.422,00 kuna. 

 

3.  Studenti upisani 2005./2006., 2006./2007. i 2007./2008. godine ukoliko do kraja 

2010./2011. godine ne završe studij mogu na osobni  zahtjev nastaviti studij bez 

studentskih prava i uplaćuju i školarinu za jedan semestar u iznosu od 3,685,00 kuna, a 

ako ne završe studij do početka drugog semestra (01.03.2012.) plaćaju dodatnih 

3.685,00 kuna. 

Ukoliko su položeni svi ispiti osim završnog rada, studenti koji studiraju uz djelomičnu 

participaciju uz troškove upisa uplaćuju i školarinu u iznosu od 1.474,00 kune. 

 

4.  Studenti upisani na dodiplomske studije (prije „bolonje“) bit  će naknadno 

obaviješteni o mogućnostima daljnjeg studiranja na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. 

⇦ Nazad na pregled obavijesti