Obavijesti iz kolegija

Prikaz grupa studenata po predmetima

05.03.2015. | Kruno MiličevićPromovirajIspis

Na internetskim stranicama dodan je pregled grupa studenata na pojedinačnim predmetima. Primjerice, na predmetu Energetska elektronika:

http://www.etfos.unios.hr/studiji/strucni-studij/SEIA501/8#anc

potrebno je pod „Grupe studenata“ kliknuti na „Prikaži sve grupe na predmetu“. Tada će se prikazati grupe za sve oblike nastave kao i mogućnost eksporta u xls-datoteku

⇦ Nazad na pregled obavijesti