Obavijesti iz kolegija

Uvod u ekonomiku i menadžment, Ekonomika poduzeća, Menadžment

21.11.2011. | isusenkaPromovirajIspis

- Uvod u ekonomiku i menadžment - Ekonomika poduzeća - Menadžment Ispiti koji nisu održani iz ovih predmeta 18.11.2011. biti će 29.11.2011. u 8:00 sati u dvorani 0-30 Dr.sc. Zlatko Lacković
⇦ Nazad na pregled obavijesti
Učitaj prijašnjih 100 objava