Događanja i pozivi

Poziv na predavanje Daniela Muštrana na temu 'Termografija'

12.10.2015. | Dario Došen PromovirajIspis

Odjel za elektroenergetiku (PES), IEEE Studentskog ogranka Sveučilišta J. J. Strossmayera U Osijeku, poziva sve zainteresirane na predavanje Daniela Muštrana na temu ''Termografija''.
Predavanje će se održati 14. listopada u 18:00h, u dvorani 0-20 Elektrotehničkog fakulteta Osijek (Ul. kneza Trpimira 2B).

⇦ Nazad na pregled obavijesti