Pregled svih obavijesti

Uključivanje studenata u istraživanje iz područja Edukacijske fizike

25.03.2021. | Ana Šokčević PromovirajIspis

Pandemija COVID-a 19 zahtijevala je iznenadnu i nužnu promjenu uvjeta i načina za provedbu
visokoškolske nastave i primjenu on-line nastavnih metoda.
Izazov on-line nastave zahtijeva od nastavnika značajnu angažiranost u izboru i provedbi
odgovarajuće metode on-line poučavanja, a od studenata, osim osiguravanja materijalno-tehničkih
uvjeta za praćenje on-line nastave, značajno veći angažman i samoorganiziranost pri učenju
nastavnih sadržaja.
 
U ime istraživačkog tima Edukacijske fizike i Odjela za fiziku molimo Vas da omogućite
diseminaciju Ankete o iskustvima studenata u on-line nastavi i učenju tijekom pandemije COVID-
19 među studentima preddiplomskog studija.
 
Anketom se želi istražiti utjecaj (nagle) promjene metoda poučavanja na pristup studenata prema
on-line nastavi i učenju u odnosu na dosadašnje redovite neposredne oblike nastave. Poveznica na
anketu je:
 
Korisne i vrijedne informacije prikupljene ovom anketom omogućit će razumijevanje utjecaja
nepredviđenih pandemijskih okolnosti i uvjeta na odnos studenata prema poučavanju i učenju
nastavnih sadržaja iz temeljnih kolegija, koji uključuju prirodoslovno-matematičke sadržaje, a
poučavaju se i uče uglavnom tijekom prve godine tehničkih i njima srodnih studija iz STEM
područja. Rezultati će ukazati na mogućnosti i buduće smjernice za osmišljavanje, primjenu i
prilagodbu naprednijih on-line metoda poučavanja na temeljnim kolegijima inženjerskih studija
primjenom modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT).
 
Zahvaljujemo na suradnji.
 
⇦ Nazad na pregled obavijesti