Pregled svih obavijesti

Tema za diplomski rad

28.01.2021. | Rimac Automobili d.o.o.PromovirajIspis

Više informacija na: https://stup.ferit.hr/2021/01/28/projektiranje-izrada-i-karakterizacija-lisn-uredaja/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=projektiranje-izrada-i-karakterizacija-lisn-uredaja

Rad na temu “Projektiranje, izrada i karakterizacija LISN uređaja”

Mentor: Prof. dr. sc. Denis Pelin

Sumentor: Luka Olvitz (Rimac Automobili d.o.o)

 

U doba kada svaki konzumerski uređaj u sebi ima elektroniku potrebno je osigurati da su međusobno kompatibilni te da si RF smetnje koje odašilju putem radio valova ili putem električnih vodova ne stvaraju interferencije. Zbog toga su definirani međunarodni standardi koje moraju zadovoljiti svi uređaji na tržištima pokrivenim tim standardima. Testriranja se odrađuju prema precizno određenim zahtjevima na kalibriranim uređajima u standardiziranim uvjetima.

Za testiranja EMC kompatibilnosti uređaja prema međunarodnim standardima potrebni su LISN (Line Impedance Stabilization Network) uređaji. Definirani su CISPR 16 standardom koji daje osnovnu shemu i karakteristike uređaja. Tema rada je objasniti razloge korištenja LISN uređaja u EMC testiranjima, tipove uređaja koji se koriste i način uporabe. Nakon toga je potrebno izraditi LISN za napone do 60V i usporediti ga s komercijalnim uređajem. Karakterizaciju LISN-a je potrebno napraviti na spektralnom analizatoru te odraditi mjerenja jednog komercijalnog uređaja poput punjača za laptop. Rezultate mjerenja potrebno je usporediti s komercijalnim LISN uređajem te objasniti razlike ako postoje.

⇦ Nazad na pregled obavijesti