Pregled svih obavijesti

Natječaj za doktoranda na HRZZ projektu - FER

16.07.2020. | Centar za razvoj karijera FERITPromovirajIspis

Više informacija na: https://stup.ferit.hr/2020/07/16/natjecaj-za-doktoranda-na-hrzz-projektu-fer/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=natjecaj-za-doktoranda-na-hrzz-projektu-fer

Doktorand u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Mjeriteljska infrastruktura za potporu inteligentnoj energetskoj mreži - INTELIGRID”.

 

Pristupnici moraju ispunjavati sljedeće:

Obavezni uvjeti:

  • Završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij
  • Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni kriteriji:

  • Dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
  • Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  1. životopis
  2. presliku diplome o završenom studiju
  3. dokaz o ispunjenju uvjeta i navedenih kriterija
  4. dokaz o državljanstvu

https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/radna_mjesta?@=2sdsw#

 

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje koje se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natječaji/dokumenti

 

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti
Učitaj prijašnjih 100 objava