Pregled svih obavijesti

Tema za diplomski rad - Nativna iOS aplikacija za prepoznavanje ljudskih emocije na osnovu slike lica

06.02.2020. | Plava tvornica d.o.oPromovirajIspis

Više informacija na: https://stup.ferit.hr/2020/02/06/tema-za-diplomski-rad-nativna-ios-aplikacija-za-prepoznavanje-ljudskih-emocije-na-osnovu-slike-lica/

U nastavku možete naći temu i popis tehnologija za izradu diplomskog rada uz naše mentorstvo. Nakon odabira teme, slobodno nas možete kontaktirati na hr@factory.hr kako biste dobili više informacija o vašoj suradnji s mentorom. 

 

Sljedeća tema namijenjena je studentima diplomskog studija. Odabirom navedene teme, rad biste pisali pod mentorstvom našeg iOS developera - Valentina Šarića. 

Zadatak rada je napraviti nativnu ios aplikaciju koja će biti u mogućnosti raspoznati ljudske emocije s obzirom na fotografiju koja joj je predana

- Aplikacija mora moći otvoriti nativni fotoaparat kako bi se fotografiralo lice osobe ili učitati slike iz galerije

- Potrebno je pomoću Vision i CoreML nativnih iOS frameworka napraviti ML model za prepoznavanje emocija

Mentor: Valentin Šarić, Plava tvornica d.o.o.

⇦ Nazad na pregled obavijesti