Pregled svih obavijesti

Zapošljavanje - IT dizajner - viši specijalist

07.11.2019. | FINANCIJSKA AGENCIJAPromovirajIspis

Više informacija na: https://stup.ferit.hr/2019/11/07/zaposljavanje-it-dizajner-visi-specijalist/

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske. S obzirom na daljnji razvoj poslovanja tražimo 2 osobe za rad u Zagrebu/Čakovcu/Kutini/Virovitici/Osijeku u Odjelu razvojnih IT rješenja, Centar aplikativnog razvoja, Služba razvoja IT servisa, Sektor informatike, na radnom mjestu:

IT dizajner - viši specijalist (m/ž)

Vaši zadaci bit će:

 • sudjelovanje u aktivnostima izrade studija izvedivosti i isplativosti te izradi elemenata troškovnika,
 • analiza i obrada opisanih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva korisnika,
 • izrada prototipa korisničkog sučelja te dizajniranje i dokumentiranje načina izrade IT komponenti i njihove interakcije sukladno utvrđenim smjernicama,
 • razvijanje ili primjena aplikativnih i sistemskih tehnoloških rješenja koja će osigurati podršku poslovnom procesu,
 • sudjelovanje u planiranju isporuka i integraciji IT komponenti,
 • sudjelovanje u analizama za potrebe unaprjeđenja i optimizacije velikih IT sustava/infrastrukture/programskog koda te provođenje redizajna IT komponenti sukladno dobivenim preporukama,
 • analiziranje prijava problema u radu IT sustava i provođenje aktivnosti otklanjanja istih,
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • praktična znanja u programskom jeziku Java,
 • poznavanje Spring frameworka,
 • poznavanje frontend tehnologija (HTML, CSS..),
 • znanje barem jednog JavaScript frameworka (Angular, ReactJS, JQuery..) – prednost,
 • praktična znanja u radu s bazama podataka i SQL,
 • poznavanje tehnologija: XML-a – prednost,
 • poznavanje alata: Jenkins, SonarQube, Maven, GIT – prednost,
 • praktična znanja na poslovima dizajna aplikacija ili aplikativnih komponenti i baza podataka,
 • rad na transakcijskim sustavima i rad s web servisima (REST SOAP) – prednost,
 • certifikat ili tečaj za navedene tehnologije – prednost,
 • sposobnost analitičkog razmišljanja i rješavanja problema,
 • inovativan pristup i usmjerenost na rezultate te kontinuirano učenje i praćenje tehnologija,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 11.11.2019. godine.

https://www.moj-posao.net/Posao/459143/IT-dizajner-visi-specijalist-mz/

⇦ Nazad na pregled obavijesti