Pregled svih obavijesti

NATJEČAJ za obavljanje studentske stručne prakse

03.06.2019. | Centar za razvoj karijera FERITPromovirajIspis

Više informacija na: http://stup.ferit.hr/2019/06/03/natjecaj-za-obavljanje-studentske-strucne-prakse/

Hrvatska narodna banka radi potpore budućim, mladim stručnjacima u stjecanju praktičnih znanja i radnih iskustava raspisuje u 2019. godini

NATJEČAJ
za obavljanje studentske stručne prakse

Uvjeti za prijavu na natječaj

 • redovni student druge ili više godine preddiplomskog studija; odnosno prve ili druge godine diplomskog studija; odnosno druge ili više godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija
 • studijski program ili smjer programa koji odgovara poslovnim potrebama i interesima Hrvatske narodne banke iz polja ekonomije, matematike, informatike, prava ili psihologije (ovisno o iskazanom interesu organizacijskih jedinica)
 • znanje hrvatskog ili engleskog jezika, u govoru i pismu.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Studenti interes za obavljanje studentske stručne prakse u Hrvatskoj narodnoj banci iskazuju popunjavanjem obrasca prijave pod nazivom "Prijavnica za obavljanje studentske stručne prakse" (u nastavku teksta: Prijavnica).

Zahtijevani dokumenti

 • popunjeni, ispisani obrazac Prijavnica (i odgovarajuće proslijeđena elektronička inačica)
 • uputnica fakulteta/visokog učilišta za studente kojima je praksa obvezatna odnosno motivacijsko pismo za studente kojima praksa nije obvezatna
 • preslika indeksa (sve popunjene stranice)
 • preslika važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice

Kriteriji odabira

 • studijski program ili smjer programa koji odgovara poslovnim interesima i prioritetima organizacijskih jedinica Hrvatske narodne banke te godina studija
 • rezultati ostvareni tijekom cjelokupnog studija (visina prosjeka ocjena svih godina studija, od prve do studijske godine koja je u tijeku)
 • znanstveni i/ili stručni radovi tijekom studija
 • procjena motivacije studenta za praksu i rad u Hrvatskoj narodnoj banci

Predviđeno je trajanje studentske prakse 25 radnih dana.

Nakon obrade podataka dio kandidata odabranih u suradnji s organizacijskim jedinicama u kojima će se praksa realizirati, pozvat će se na kratak razgovor.

Kandidati koji uđu u uži krug za razgovor, tijekom postupka odabira trebaju dostaviti i dokumentaciju kojom potkrepljuju navode iz Prijavnice, npr. ovjereni prijepis svih ocjena po kolegijima, s naznačenim prosjekom ocjena (s tim da su, ako je riječ o preddiplomskom i diplomskom studiju, potrebna oba prosjeka, a za strane studente, ako raspon ocjena nije u skladu s hrvatskim, od 1 do 5, potreban je još i dokument fakulteta s definiranim rasponom te prijepis ocjena po kolegijima na engleskom jeziku, također s naznačenim prosjekom), preporuke, potvrde o nagradama i ostalim postignućima, radovima i slično.

Odabrani studenti kojima fakultet/visoko učilište ne izdaje uputnicu (jer im praksa nije obvezatna), praksi mogu pristupiti uz predočenje uplatnice iz koje je vidljivo da su podmirili troškove osiguranja za slučaj nezgode na radu.

Odabrani strani studenti trebaju najmanje dva tjedna prije početka obavljanja prakse dostaviti potvrdu o reguliranom obveznom zdravstvenom osiguranju za vrijeme prakse. Između odabranoga stranog studenta i Hrvatske narodne banke sklopit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama, na temelju kojeg će se zatražiti potvrda prijave rada za strance.

Osobe za kontakt: Branka Šerić, tel. (385 1) 4565-064 i Anita Gajski (385 1) 4565-044.

Popunjeni obrazac Prijavnica prosljeđuje se (u postavljenom/definiranom formatu) na e-adresu: ljudski.resursi@hnb.hr. Uz ispisani i priloženi obrazac molimo obavezno dostaviti i zahtijevanu dokumentaciju (ili skeniranu elektronički ili poštom ili uručiti osobno), najkasnije do petka, 7. lipnja 2019. (uključivo), na adresu

HRVATSKA NARODNA BANKA
Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb
Sektor podrške poslovanju
Direkcija za upravljanje ljudskim resursima
s naznakom "Prijava na natječaj za obavljanje studentske stručne prakse u 2019."

Obavijest o načinu na koji Hrvatska narodna banka obrađuje osobne podatke u svrhu provedbe natječaja za obavljanje studentske stručne prakse je objavljena na web stranicama Hrvatske narodne banke i čini sastavni dio ovog natječaja.

 

https://www.hnb.hr/-/natjecaj-za-obavljanje-studenske-strucne-prakse

⇦ Nazad na pregled obavijesti