Pregled svih obavijesti

Upisi u prvu godinu preddiplomskih studija u akademskoj godini 2018./2019.

13.06.2018. | Tomislav ZAKOM Matić PromovirajIspis

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019. objavljen je na poveznici http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2018/05/Natje%C4%8Daj-I.-g.-P-I-S-1819_Osijek-14.5.18.pdf.

Sve informacije o uvjetima upisa, kvotama, terminima upisa i studijskim programima nalaze se na poveznici: http://postani-student.ferit.hr/?sto-i-kako-upisati-studiji-i-predmeti-uvjeti-upisa-upisne-kvote-termini-i-postupak-upisa#4.

U odnosu na objavljeni natječaj na poveznici http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2018/05/Natje%C4%8Daj-I.-g.-P-I-S-1819_Osijek-14.5.18.pdf, bitna izmjena je prenamjena upisne kvote s preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnika, smjer Informatika na preddiplomski stručni studij Računarstvo koji će se po prvi puta izvoditi od akademske godine 2018./2019. Predviđena upisna kvota preddipl. stručnog studija Elektrotehnika, smjer Informatika (64 upisna mjesta) u cijelosti je prenamijenjena na preddipl. stručni studij Računarstvo, budući da je novi preddipl. stručni studij Računarstvo nastao kao rezultat izmjena studijskog programa preddipl. stručnog studija Elektrotehnika, smjer Informatika. Uvjeti upisa i upisne kvote istovjetne su uvjetima upisa i upisnim kvotama za preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Informatika. 

⇦ Nazad na pregled obavijesti