Studentski izbori 2019

Odlukom Rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o raspisivanju studentskih izbora za Studetnski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 03. svibnja 2019. godine izbori će se održati dana 06. lipnja 2019. godine.


Odluka Rektora o raspisivanju studentskih izbora 


Glasačka mjesta u četvrtak, 06. lipnja 2019. godine biti će otvorena od 07:00 do 19:00 sati.

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donijela je dana 05. svibnja 2019. godine sljedeći:

Pravilnik za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studetnski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko nastavnih sastavica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ostali opći dokumenti:

Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

HODOGRAM ZA STUDENTSKE IZBORE 2019.

Obrasci za kandidaturu za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku:

Obrazac br. 1.
Obrazac br. 2.

Obrasci za kandidaturu za Studentski zbor Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek:

Obrazac br. 1.
Obrazac br. 2.

POPIS BIRAČA 2019.
*Napomena: Navedeni podaci mogu se koristiti isključivo u svrhu popisa birača i u druge svrhe ne mogu se koristiti, prema Pravilniku za provedbu studentskih izbora za studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica.

Odluka o imenovanju Biračkog odbora

Odluka o broju i lokaciji biračkih radnih mjesta na FERIT Osijek

Kandidacijska lista za izbor studentskih predstavnika u Sudentski zbor FERIT-a

Privremeni rezultati izbora za članove Studentskog zbora Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek i njihove zamjenike

Odluka o konačnim rezultatima izbora za izbor studentskih predstavnika i njihovih zamjenika u Studentski zbor Fakuleteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnololgija Osijek