Kalendar nastave

ZIMSKI SEMESTAR: 

OBRATITI POZORNOST NA NAPOMENE NAVEDENE ISPOD TJEDNOG RASPOREDA NASTAVE: https://www.ferit.unios.hr/studenti/raspored-nastave-i-ispita/#np!

1. Nastava za sve godine preddiplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih  stručnog studija i diplomskih sveučilišnih studija započinje 01. listopada 2019. godine.

2. Nastava u zimskom semestru održava se od 01. listopada do 20. prosinca 2019. godine, te od 07. siječnja  do 24. siječnja 2020. godine.

3. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 23. prosinca 2019.  do 03. siječnja 2020. godine.

4. Izvanredni ispitni rok za apsolvente u zimskom semestru traje od 02. prosinca do 07. prosinca 2019. godine

5. Zimski ispitni rok traje od 27. siječnja do 21. veljače 2020. godine.

 

Napomena za 2. godinu diplomskih sveučilišnih studija:

- razdoblje od 01. listopada do 09. studenog 2019. godine predviđeno za prvi ciklus Stručne prakse na diplomskim sveučilišnim studijima pa se nastava iz ostalih predmeta izvodi od 11. studenog pa do kraja semestra

 

Napomena za 3. godinu preddiplomskog  stručnog studija:

- razdoblje od 16. prosinca 2019. godine pa do kraja semestra predviđeno je za prvi ciklus Stručne prakse na stručnom studiju pa se nastava iz ostalih predmeta izvodi od 01. listopada do 14. prosinca 2019. godine

 

 

LJETNI SEMESTAR:

OBRATITI POZORNOST NA NAPOMENE NAVEDENE ISPOD TJEDNOG RASPOREDA NASTAVE: https://www.ferit.unios.hr/studenti/raspored-nastave-i-ispita/#np!

 

1. Nastava se u ljetnom semestru održava od 24. veljače  do 05. lipnja 2020. godine

2. Izvanredni ispitni rok za apsolvente u ljetnom semestru traje od 04. svibnja do 09. svibnja 2020. godine.

3. Ljetni ispitni rok traje od 08. lipnja do 10. srpnja 2020. godine.

4. Jesenski ispitni rok traje od 24. kolovoza do 30. rujna 2020. godine.

 

Napomena za 2. godinu diplomskih sveučilišnih studija i 3. godinu preddiplomskog stručnog studija:

- razdoblje od 30. svibnja 2020. godine do kraja semestra predviđeno je za intenzivniju izradu završnog/diplomskog rada, a prvih 7 dana u ožujku studenti mogu iskoristiti za odrađivanje prakse ako su je započeli početkom veljače. Stoga se nastava ostalih predmeta izvodi od 09. ožujka do 30. svibnja 2020. godine.

 

Napomena za 3. godinu  preddiplomskih sveučilišnih studija:

- razdoblje od 30. svibnja 2020. godine. pa do kraja semestra predviđeno je za intenzivniju izradu završnog rada. Stoga se nastava  iz ostalih predmeta izvodi od 24. veljače do 30. svibnja 2020. godine.

Akademska:

2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020.

Legenda

Održavanje nastave - Zimski semestar

Održavanje nastave - Ljetni semestar

Zimski ispitni rok.

Ljetni ispitni rok.

Jesenski ispitni rok.

Izvanredni ispitni rok.

Apsolventski ispitni rok.

Upis u višu akademsku godinu.

Sjednica vijeća visokog učilišta.

Praznik za studente.

Neradni dan za visoko učilište.

Dan visokog učilišta.

Blagdan Republike Hrvatske.

Obavijest webmastera.