Kalendar nastave

ZIMSKI SEMESTAR: 

OBRATITI POZORNOST NA NAPOMENE NAVEDENE ISPOD TJEDNOG RASPOREDA NASTAVE: https://www.ferit.unios.hr/studenti/raspored-nastave-i-ispita/#np!

1. Nastava za sve godine preddiplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih  stručnog studija i diplomskih sveučilišnih studija započinje 01. listopada 2020. godine.

2. Nastava u zimskom semestru održava se od 01. listopada do 23. prosinca 2020. godine te od 07. siječnja  do 22. siječnja 2021. godine.

3. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 24. prosinca 2020.  do 05. siječnja 2021. godine.

4. Izvanredni ispitni rok za apsolvente u zimskom semestru traje od 30. studenoga do 05. prosinca 2020. godine

5. Zimski ispitni rok traje od 25. siječnja do 19. veljače 2021. godine.

 

Napomena za 2. godinu diplomskih sveučilišnih studija:

- razdoblje od 01. listopada do 07. studenog 2020. godine predviđeno za prvi ciklus Stručne prakse na diplomskim sveučilišnim studijima pa se nastava iz ostalih predmeta izvodi od 09. studenog pa do kraja semestra

 

Napomena za 3. godinu preddiplomskog  stručnog studija:

- razdoblje od 14. prosinca 2020. godine pa do kraja semestra predviđeno je za prvi ciklus Stručne prakse na stručnom studiju pa se nastava iz ostalih predmeta izvodi od 01. listopada do 14. prosinca 2020. godine

 

LJETNI SEMESTAR:

OBRATITI POZORNOST NA NAPOMENE NAVEDENE ISPOD TJEDNOG RASPOREDA NASTAVE: https://www.ferit.unios.hr/studenti/raspored-nastave-i-ispita/#np!

 

1. Nastava se u ljetnom semestru održava od 22. veljače  do 04. lipnja 2021. godine

2. Izvanredni ispitni rok za apsolvente u ljetnom semestru traje od 26. travnja do 30. travnja 2021. godine.

3. Ljetni ispitni rok traje od 07. lipnja do 09. srpnja 2021. godine.

4. Jesenski ispitni rok traje od 30. kolovoza do 30. rujna 2021. godine.

 

Napomena za 2. godinu diplomskih sveučilišnih studija i 3. godinu preddiplomskog stručnog studija:

- razdoblje od 29. svibnja 2021. godine do kraja semestra predviđeno je za intenzivniju izradu završnog/diplomskog rada, a prvih 7 dana u ožujku studenti mogu iskoristiti za odrađivanje prakse ako su je započeli početkom veljače. Stoga se nastava ostalih predmeta izvodi od 09. ožujka do 29. svibnja 2021. godine.

 

Napomena za 3. godinu  preddiplomskih sveučilišnih studija:

- razdoblje od 29. svibnja 2021. godine pa do kraja semestra predviđeno je za intenzivniju izradu završnog rada. Stoga se nastava  iz ostalih predmeta izvodi od 22. veljače do 29. svibnja 2021. godine.

Akademska:

2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 2020./2021.

Rujan (2020)
Po
Ut
Sr
Ce
Pe
Su
Ne
Legenda

Održavanje nastave - Zimski semestar

Održavanje nastave - Ljetni semestar

Zimski ispitni rok.

Ljetni ispitni rok.

Jesenski ispitni rok.

Izvanredni ispitni rok.

Apsolventski ispitni rok.

Upis u višu akademsku godinu.

Sjednica vijeća visokog učilišta.

Praznik za studente.

Neradni dan za visoko učilište.

Dan visokog učilišta.

Blagdan Republike Hrvatske.

Obavijest webmastera.