Raspored nastave i ispita

1. nastavni tj.

Sveuč. preddipl. studij elektrotehnike -> 1. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina PI1. godina RI2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektrotehnike I
T2-31 (4/30)

PR - predavanja
Osnove elektrotehnike I --> P103
08:00 - 11:00
BARUKČIĆ MARINKO
T2-31 (4/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
14260

Inženjerska grafika i dokumentiranje
T2-31 (4/30)

PR - predavanja
Inženjerska grafika i dokumentiranje --> P105
11:30 - 14:30
MRČELA TOMISLAV
T2-31 (4/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
14264
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Linearna algebra
T2-31 (4/30)

PR - predavanja
Linearna algebra --> P101
08:00 - 11:00
GALIĆ RADOSLAV
T2-31 (4/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
14275

Osnove elektrotehnike I
K2-1 (2/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
11:30 - 13:00
ĆORLUKA VENCO
K2-1 (2/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
14282

Osnove elektrotehnike I
FAZOS Aula Alta
Fakultet Agrobiotehničkih znanosti(2/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103 Fakultet Agrobiotehničkih znanosti
12:00 - 13:30
MIKLOŠEVIĆ KREŠIMIR
FAZOS Aula Alta (2/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
14279
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Matematika I
T2-31 (4/22)

PR - predavanja
Matematika I --> P102
08:00 - 11:00
HREHOROVIĆ IVAN
T2-31 (4/22)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
14261

Linearna algebra
K2-1 (2/30)

AV - auditorne vježbe
Linearna algebra --> P101
11:30 - 13:00
ŠTEKO ANJA
K2-1 (2/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
14288

Linearna algebra
K2-1 (2/30)

AV - auditorne vježbe
Linearna algebra --> P101
13:15 - 14:45
ŠTEKO ANJA
K2-1 (2/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
14287

Tjelesna kultura I
D-GV (2/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura I --> P107
18:15 - 19:45
KERŽE PETAR
D-GV (2/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-1
Dodaj u google kalendar
14497

Tjelesna kultura I
D-GV (2/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura I --> P107
18:15 - 19:45
KERŽE PETAR
D-GV (2/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-2
Dodaj u google kalendar
14498
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Fizika I
T2-31 (4/45)

PR - predavanja
Fizika I --> PE104
08:00 - 11:00
SKENDER MARINA
T2-31 (4/45)


Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
14265

Matematika I
K2-1 (2/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika I --> P102
11:30 - 13:00
ŠTEKO ANJA
K2-1 (2/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
14296

Matematika I
K2-1 (2/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika I --> P102
13:15 - 14:45
ŠTEKO ANJA
K2-1 (2/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
14295
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Programiranje I
T2-31 (4/30)

PR - predavanja
Programiranje I --> P106
08:00 - 11:00
BAUMGARTNER ALFONZO
T2-31 (4/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
14258
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Engleski jezik
T0-31 (2/15)

PR - predavanja
Engleski jezik --> PF101 (fakultativni)
08:00 - 09:30
LIERMANN-ZELJAK YVONNE
T0-31 (2/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
14256

Engleski jezik
T0-31 (2/15)

AV - auditorne vježbe
Engleski jezik --> PF101 (fakultativni)
09:45 - 11:15
LIERMANN-ZELJAK YVONNE
T0-31 (2/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
14276

NAPOMENE ZA RASPORED:

Nastava koja se održava na FAZOS-u održavat će se u dvorani Aula Alta na 4. katu FAZOS-a ( Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek KAMPUS). Nastavnici su dužni dočekati studente 10-ak minuta prije predavanja na ulasku zgradu fakulteta te ih uvesti u predavaonicu. Budući da će svi studenti potpisati izjavu o mjerenju tjelesne temperature prije dolaska na fakultet, neće biti potrebno mjeriti im temperaturu na ulasku u zgradu.

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.