Raspored nastave i ispita


Učitaj prijašnjih 100 objava

5. ispitni tj.

Sveuč. preddipl. studij elektrotehnike -> 1. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Matematika I PE
T2-31 (16/18)

ISP - ispitni rok
Matematika I --> P102
08:00 - 10:00
ŠTEKO ANJA
T2-31 (16/18)
Loomen stranica
PE
Dodaj u google kalendar
12284

Osnove elektrotehnike I
T1-23
Usmeni ispiti

Nepoznato
Osnove elektrotehnike I --> P103 Usmeni ispiti
10:00 - 11:45
BARUKČIĆ MARINKO
T1-23
Loomen stranica
PE
Dodaj u google kalendar
13946

Inženjerska grafika i dokumentiranje PE
K2-1 (16/18)

ISP - ispitni rok
Inženjerska grafika i dokumentiranje --> P105
14:00 - 16:00
STURKO OKSANA
K2-1 (16/18)
Loomen stranica
PE
Dodaj u google kalendar
12281
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Fizika I PE
K2-1 (16/18)

ISP - ispitni rok
Fizika I --> PE104
08:00 - 10:00
JUKIĆ DINA
K2-1 (16/18)

PE
Dodaj u google kalendar
12280

Programiranje II
K3-12
ispit

Nepoznato
Programiranje II --> P205 ispit
12:00 - 14:00
JOB JOSIP
K3-12
Loomen stranica
PE
Dodaj u google kalendar
13964

Elektronika I PE
T2-31 (16/18)

ISP - ispitni rok
Elektronika I --> P204
14:00 - 16:00
FILIPOVIĆ LUKA
T2-31 (16/18)
Loomen stranica
PE
Dodaj u google kalendar
12587
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Linearna algebra PE
T2-31 (16/18)

ISP - ispitni rok
Linearna algebra --> P101
08:00 - 10:00
ŠTEKO ANJA
T2-31 (16/18)
Loomen stranica
PE
Dodaj u google kalendar
12282

Programiranje I
T1-21
Uvid u ispit

Nepoznato
Programiranje I --> P106 Uvid u ispit
10:00 - 11:00
ŠOJO ROBERT
T1-21
Loomen stranica
PE
Dodaj u google kalendar
14485

Programiranje II PE
T2-31 (16/18)

ISP - ispitni rok
Programiranje II --> P205
11:00 - 13:00
PEKO MARINA
T2-31 (16/18)
Loomen stranica
PE
Dodaj u google kalendar
12294

Osnove elektrotehnike II
T1-23
usmeni

Nepoznato
Osnove elektrotehnike II --> P202 usmeni
12:15 - 13:30
HEDERIĆ ŽELJKO
T1-23
Loomen stranica
PE
Dodaj u google kalendar
14029

Osnove elektrotehnike II
T1-23
usmeni

Nepoznato
Osnove elektrotehnike II --> P202 usmeni
14:00 - 16:45
HEDERIĆ ŽELJKO
T1-23
Loomen stranica
PE
Dodaj u google kalendar
14029
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Matematika II PE
T2-31 (16/18)

ISP - ispitni rok
Matematika II --> P201
08:00 - 10:00
ŠTEKO ANJA
T2-31 (16/18)
Loomen stranica
PE
Dodaj u google kalendar
12292

Osnove elektrotehnike I PE
T2-31 (16/18)

ISP - ispitni rok
Osnove elektrotehnike I --> P103
11:00 - 13:00
MIKLOŠEVIĆ KREŠIMIR
T2-31 (16/18)
Loomen stranica
PE
Dodaj u google kalendar
12285

Linearna algebra
T2-26
Usmeni ispit

Nepoznato
Linearna algebra --> P101 Usmeni ispit
13:30 - 15:00
KATIĆ ANITA
T2-26
Loomen stranica
PE
Dodaj u google kalendar
14042

Linearna algebra
T2-21
Usmeni ispit - Elektrotehnika

Nepoznato
Linearna algebra --> P101 Usmeni ispit - Elektrotehnika
13:30 - 15:00
ŠTEKO ANJA
T2-21
Loomen stranica
PE
Dodaj u google kalendar
14466

Fizika I
T0-20
usmeni ispiti

Nepoznato
Fizika I --> PE104 usmeni ispiti
15:00 - 16:45
SKENDER MARINA
T0-20

PE
Dodaj u google kalendar
14476

Fizika II
T0-30
usmeni ispiti

Nepoznato
Fizika II --> PE203 usmeni ispiti
17:15 - 20:00
SKENDER MARINA
T0-30

PE
Dodaj u google kalendar
14477
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Fizika I
T3-28
komisijski ispiti

Nepoznato
Fizika I --> PE104 komisijski ispiti
08:00 - 11:00
SKENDER MARINA
T3-28

PE
Dodaj u google kalendar
14476

Elektronika I
T1-21
Usmeni ispit Elektronika 1

Nepoznato
Elektronika I --> P204 Usmeni ispit Elektronika 1
10:00 - 13:00
VINKO DAVOR
T1-21
Loomen stranica
PE
Dodaj u google kalendar
14038

Osnove elektrotehnike II PE
T2-31 (16/18)

ISP - ispitni rok
Osnove elektrotehnike II --> P202
11:00 - 13:00
JERKOVIĆ-ŠTIL VEDRANA
T2-31 (16/18)
Loomen stranica
PE
Dodaj u google kalendar
12293

Fizika II PE
T2-31 (16/18)

ISP - ispitni rok
Fizika II --> PE203
14:00 - 16:00
JUKIĆ DINA
T2-31 (16/18)

PE
Dodaj u google kalendar
12291

Matematika II
T2-31
Usmeni ispit

Nepoznato
Matematika II --> P201 Usmeni ispit
17:00 - 18:30
KATIĆ ANITA
T2-31
Loomen stranica
PE
Dodaj u google kalendar
13966
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Programiranje I PE
T2-31 (16/18)

ISP - ispitni rok
Programiranje I --> P106
08:00 - 10:00
BAJER DRAŽEN
T2-31 (16/18)
Loomen stranica
PE
Dodaj u google kalendar
12286

NAPOMENE ZA RASPORED:

Nastava koja se održava na FAZOS-u održavat će se u dvorani Aula Alta na 4. katu FAZOS-a ( Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek KAMPUS). Nastavnici su dužni dočekati studente 10-ak minuta prije predavanja na ulasku zgradu fakulteta te ih uvesti u predavaonicu. Budući da će svi studenti potpisati izjavu o mjerenju tjelesne temperature prije dolaska na fakultet, neće biti potrebno mjeriti im temperaturu na ulasku u zgradu.

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.