Raspored nastave i ispita

11. nastavni tj.

Sveuč. preddipl. studij elektrotehnike -> 1. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektrotehnike II
2-31
Kolokvij(42/45)

PR - predavanja
Osnove elektrotehnike II --> P202 Kolokvij
09:45 - 11:15
HEDERIĆ ŽELJKO
2-31 (42/45)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
9938

Elektronika I
2-14 (24/30)

AV - auditorne vježbe
Elektronika I --> P204
13:15 - 14:45
FILIPOVIĆ LUKA
2-14 (24/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
9952

Osnove elektrotehnike II
2-31 (22/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
13:15 - 14:45
JERKOVIĆ-ŠTIL VEDRANA
2-31 (22/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
9959

Elektronika I
2-14 (24/30)

AV - auditorne vježbe
Elektronika I --> P204
15:00 - 16:30
FILIPOVIĆ LUKA
2-14 (24/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
9951

Osnove elektrotehnike II
2-31 (22/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
15:00 - 16:30
BENŠIĆ TIN
2-31 (22/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
9964

Tjelesna kultura II
D-GV (20/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura II --> P206
17:15 - 18:45
KERŽE PETAR
D-GV (20/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-1
Dodaj u google kalendar
10013

Tjelesna kultura II
D-GV (20/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura II --> P206
17:15 - 18:45
KERŽE PETAR
D-GV (20/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-2
Dodaj u google kalendar
10014
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektrotehnike II
2-31 (46/45)

PR - predavanja
Osnove elektrotehnike II --> P202
08:00 - 11:15
HEDERIĆ ŽELJKO
2-31 (46/45)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
9938
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Elektronika I
2-31 (40/45)

PR - predavanja
Elektronika I --> P204
08:00 - 11:15
VINKO DAVOR
2-31 (40/45)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
9936
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Matematika II
2-14 (26/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika II --> P201
08:00 - 09:30
ŠTEKO ANJA
2-14 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
9991

Osnove elektrotehnike II
1-25 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
08:00 - 09:30
PRIMORAC MARIO
1-25 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV7/16
Dodaj u google kalendar
10221

Matematika II
2-14 (26/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika II --> P201
09:45 - 11:15
ŠTEKO ANJA
2-14 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
9992

Fizika II
0-33 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II --> PE203
09:45 - 11:15
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN
0-33 (10/15)


Otvori grupu PE-LV1/16
Dodaj u google kalendar
10276

Fizika II
2-31 (40/45)

PR - predavanja
Fizika II --> PE203
11:30 - 14:45
SKENDER MARINA
2-31 (40/45)


Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
9944
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektrotehnike II
1-25 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
08:00 - 09:30
PRIMORAC MARIO
1-25 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV4/16
Dodaj u google kalendar
10218

Fizika II
0-33 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II --> PE203
08:00 - 09:30
PUHARIĆ IGOR
0-33 (10/15)


Otvori grupu PE-LV7/16
Dodaj u google kalendar
10300

Osnove elektrotehnike II
1-25 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
09:30 - 11:00
PRIMORAC MARIO
1-25 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV3/16
Dodaj u google kalendar
10217

Fizika II
0-33 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II --> PE203
09:30 - 11:00
JUKIĆ DINA
0-33 (10/15)


Otvori grupu PE-LV4/16
Dodaj u google kalendar
10270

Osnove elektrotehnike II
1-25 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
11:00 - 12:30
BIONDIĆ IVAN
1-25 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV6/16
Dodaj u google kalendar
10166

Fizika II
0-33 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II --> PE203
11:00 - 12:30
JUKIĆ DINA
0-33 (10/15)


Otvori grupu PE-LV5/16
Dodaj u google kalendar
10271

Programiranje II
1-21 (20/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
11:00 - 12:30
PEKO MARINA
1-21 (20/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV6/24
Dodaj u google kalendar
10340

Osnove elektrotehnike II
1-25 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
12:30 - 14:00
VARGA TONI
1-25 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV2/16
Dodaj u google kalendar
10216

Fizika II
0-33 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II --> PE203
12:30 - 14:00
PUHARIĆ IGOR
0-33 (10/15)


Otvori grupu PE-LV6/16
Dodaj u google kalendar
10299

Programiranje II
1-21 (20/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
12:30 - 14:00
PEKO MARINA
1-21 (20/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV3/24
Dodaj u google kalendar
10337

Programiranje II
1-21 (20/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
14:00 - 15:30
VDOVJAK KREŠIMIR
1-21 (20/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV5/24
Dodaj u google kalendar
10021

Osnove elektrotehnike II
1-25 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
14:00 - 15:30
BIONDIĆ IVAN
1-25 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV5/16
Dodaj u google kalendar
10165

Fizika II
0-33 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II --> PE203
14:00 - 15:30
JUKIĆ DINA
0-33 (10/15)


Otvori grupu PE-LV3/16
Dodaj u google kalendar
10269

Programiranje II
1-21 (20/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
15:30 - 17:00
VDOVJAK KREŠIMIR
1-21 (20/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV4/24
Dodaj u google kalendar
10020

Osnove elektrotehnike II
1-25 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
15:30 - 17:00
PRIMORAC MARIO
1-25 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV1/16
Dodaj u google kalendar
10215

Fizika II
0-33 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II --> PE203
15:30 - 17:00
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN
0-33 (10/15)


Otvori grupu PE-LV2/16
Dodaj u google kalendar
10277

Osnove elektrotehnike II
1-25 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
17:00 - 18:30
PRIMORAC MARIO
1-25 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV9/16
Dodaj u google kalendar
10223

Fizika II
0-33 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II --> PE203
17:00 - 18:30
PUHARIĆ IGOR
0-33 (10/15)


Otvori grupu PE-LV8/16
Dodaj u google kalendar
10301

Programiranje II
1-21 (20/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
17:00 - 18:30
LIPTAK DARKO
1-21 (20/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV1/24
Dodaj u google kalendar
10359

Osnove elektrotehnike II
1-25 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
18:30 - 20:00
PRIMORAC MARIO
1-25 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV8/16
Dodaj u google kalendar
10222

Fizika II
0-33 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II --> PE203
18:30 - 20:00
PUHARIĆ IGOR
0-33 (10/15)


Otvori grupu PE-LV9/16
Dodaj u google kalendar
10302

Programiranje II
1-21 (20/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
18:30 - 20:00
LIPTAK DARKO
1-21 (20/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV2/24
Dodaj u google kalendar
10360
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

NAPOMENE ZA RASPORED:

Nastava koja se održava na FAZOS-u održavat će se u dvorani Aula Alta na 4. katu FAZOS-a ( Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek KAMPUS). Nastavnici su dužni dočekati studente 10-ak minuta prije predavanja na ulasku zgradu fakulteta te ih uvesti u predavaonicu. Budući da će svi studenti potpisati izjavu o mjerenju tjelesne temperature prije dolaska na fakultet, neće biti potrebno mjeriti im temperaturu na ulasku u zgradu.

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.