Mobilnost unutar RH

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (FERIT), Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (FESB), Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu  Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (SFSB) i Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci (RITEH) zaključili su 14. srpnja 2016.

SPORAZUM O MOBILNOSTI STUDENATA

 

Pravo na prijavu za mobilnost mogu ostvariti redoviti studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na instituciji ugovornih strana ovog sporazuma. Mobilnost se realizira u trajanju od jednog semestra te pritom student u pravilu upisuje do 30 ECTS bodova izborom predmeta pripadajućeg zimskog/ljetnog semestra studijskih programa institucije domaćina.

Student može sudjelovati u mobilnosti ako u trenutku odlaska na mobilnost ima:

  • status redovitog studenta preddiplomskog studija i ostvarenih barem 60 ECTS bodova, ili
  • status redovitog studenta diplomskog ili poslijediplomskog doktorskog studija.

Zainteresirani studenti dostavljaju Prijavu za mobilnost Studentskoj službi ili Uredu za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte (1. kat, zgrada u Trpimirovoj ulici) najkasnije do 1. prosinca za ljetni semestar tekuće akademske godine, odnosno najkasnije do 1. lipnja za zimski semestar sljedeće akademske godine

Važno je naglasiti da je u motivacijskom pismu potrebno  naznačiti postoji li dogovoren smještaj ili je potrebna pomoć institucije domaćina oko pronalaska smještaja.

Studenti sami snose troškove puta i smještaja, kao i sve ostale eventualne troškove uzrokovane mobilnošću.

Detalji postupka navedeni su u Sporazumu o mobilnosti.

Kontakt osoba kojoj se podnose prijave na našoj instituciji:

Erasmus koordinator: prof.dr.sc. Goran Martinović

E-mail: goran.martinovic@ferit.hr

Ured za međunarodnu suradnju: ured K2-3

Telefon: 031-495-401

Sporazum o mobilnosti, kao i natječajnu dokumentaciju, možete preuzeti u prilozima (desni ugao gore).