Mobilnost izvan RH

OBAVIJESTI O MOBILNOSTI

https://www.ferit.unios.hr/medunarodna/novosti-i-dogadanja

OBAVIJESTI O MOBILNOSTI

https://www.ferit.unios.hr/medunarodna/novosti-i-dogadanja

ERASMUS KOLEGIJI

http://www.unios.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/erasmus-incoming-students/university-units-and-erasmus-courses-20162017/

SVI STUDIJSKI PROGRAMI I PREDMETI

https://www.ferit.unios.hr/studiji/studijski-programi-i-predmeti  (hrvatski)

www.ferit.unios.hr/studies/study-programmes-and-courses (engleski)

 

Erasmus je dio Programa za cjeloživotno učenje koji je usmjeren na visokoškolsko obrazovanje. U okviru je programa Erasmus moguće sudjelovati u individualnoj i skupnoj mobilnosti te u europskim obrazovnim projektima. 
Dosad su u sklopu Erasmus programa brojni studenti Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek boravili u inozemstvu, a na Fakuletu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek tu boravili su i brojni strani studenti.

Popis ustanova s kojima Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku ima potpisan Erasmus sporazum (pogledati pod Partner UNIOS Unit za FERIT) možete  pogledati ovdje.

Ciljevi Erasmus programa

- Jačanje europskog prostora visokog obrazovanja
- Jačanje uloge visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja u procesu inovacija
- Povećanje mobilnosti studenata i nastavnika koje bi omogućilo da se do 2013. godine dosegne broj od 3 milijuna mobilnosti studenata u okviru programa Erasmus i njegovih prethodnika
- Povećanje mogućnosti za razvoj visokog obrazovanja i prijenosa inovacija 
- Jačanje suradnje među visokoškolskim ustanovama u Europi
- Jačanje suradnje između gospodarskog i obrazovnog sektora
- Povećanje razine preglednosti i kompatibilnosti kvalifikacija u visokoškolskom i strukovnom obrazovanju
- Razvoj inovativnih sadržaja utemeljenih na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji; razvoj usluga, pedagoških načela i praksi važnih za cjeloživotno učenje 

Tko sve može sudjelovati? 

Sudjelovati mogu studenti, nastavno i nenastavno osoblje u svim oblicima tercijarnog obrazovanja i osposobljavanja. Za dodjelu financijske potpore - granta prijavljuju se ustanove iz područja visokog obrazovanja: sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, istraživački centri i ostale ustanove uključene u visoko obrazovanje: tvrtke, nevladine organizacije, javne i privatne organizacije odgovorne za provođenje obrazovanja i osposobljavanja na tercijarnoj razini, udruge nastavnika i studenata. 

Za ustanove iz područja visokog obrazovanja preduvjet je za sudjelovanje dokument pod nazivom Erasmus sveučilišna povelja (Erasmus University Charter - EUC)kojim se jamči da je dotična visokoškolska ustanova ispunila određene preduvjete za sudjelovanje u programu Erasmus.

Sve informacije o Erasmusu možete pronaći na linku Agencije za mobilnost i programe EU (http://www.mobilnost.hr).
Erasmus mobilnost na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za studente u akademskoj 2013./2014.
http://www.unios.hr/?g=5&i=167

Kontakt

Prodekan za međunarodnu suradnju i Erasmus koordinator FERIT-a Osijek
prof. dr. sc. Goran Martinović
e-mail: goran.martinovic@ferit.hr
Telefon: 031-495-401
Fax: 031-224-605

Dokumenti:

PhD Courses

SM1 obrazac

Pravila - Medjunarodna odlazna i dolazna mobilnost

Obrazac-Zahtjev za priznavanje strucne prakse

Obrazac-ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE ISPITA POLOŽENIH TIJEKOM MOBILNOSTI

Obrazac-Traineeship report

Obrazac-M2_29052020.docx