Inicijativa za mlade

 

 

 

FERIT je partner u HUP-ovoj Inicijativi za mlade:

https://www.ferit.unios.hr/fakultet/novosti-i-dogadanja/3298#3298

tj. Fakultet je po uzoru na Stup:

http://stup.etfos.hr/ 

realizirao i web-portal Inicijative:

http://inicijativazamlade.hup.hr/ 

 

Međutim, usto je Fakultet i jedan od korisnika Inicijative, tj. i naši će se
studenti moći prijavljivati na prakse koje će preko Inicijative nuditi
tvrtke.

 

Kako prijaviti praksu i na koji način praksa može biti priznata, pročitajte
pod točkama F12. i F13. na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata#F 

 

Za Inicijativu je fakultetska kontakt-osoba kolegica Ana Šokčević
(ana.sokcevic@ferit.hr ) pa je slobodno
kontaktirajte ako bude kakvih dodatnih pitanja.