Dokumenti o studijima i studiranju

Studiranje na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i
informacijskih tehnologija Osijek - dokumenti

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Joispa Jurja Strossmayera u Osijeku
Bolonjska deklaracija
Odluka o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama
Linearni model školarina 2012.
 

Prijelazi na Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Odluka o uvjetima prijelaza na studije koji se izvode na FERIT Osijek
Zahtjev za prijelaz

Načini plaćanja školarine

Odluka o načinu plaćanja školarine ovisno o iznosu 2017-2018.pdf
Zamolba za plaćanje školarine u obrocima u obrocima ovisno o iznosu

Odluka o načinu plaćanja školarine socio-ekonomski 2017-2018.pdf
Zamolba za plaćanje školarine u obrocima ovisno o socijalno-ekonomskom stanju studenta 2017.docx


Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Opća zamolba


Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Obavljanje stručne prakse:
Pravilnik
Upute o stručnoj praksi
Upute - dnevnik rada
Zamolba za izdavanje uputnice

Pravilnik o nagradama i priznanjima studentima 2014

Izvedbeni plan nastave za akademsku 2015./2016. godinu

Izvedbeni plan nastave 2016./2017.


Pravilnik o kvaliteti visokog obrazovanja
Naputak o radu mentora


OKVIRI KRITERIJA OCJENJIVANJA STUDENATA 2014/2015
OKVIRI KRITERIJA OCJENJIVANJA STUDENATA 2016/2017

OKVIRI KRITERIJA OCJENJIVANJA STUDENATA 2017/2018

 

ZAVRŠNI I DIPLOMSKI ISPITI:
PRAVILNIK O ZAVRSNIM I DIPLOMSKIM ISPITIMA - procisceni tekst

Ostali potrebni obrasci se mogu naći na odgovarajućim predmetima na Loomenu (predmet Završni rad na preddipl. sv. studiju i str. studiju, odnosno predmet Diplomski rad na dipl. sv. studiju).

 

MIROVANJE OBVEZA STUDENATA
Odluka o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata u opravdanim slučajevima
Obrazac NRM - Najava opravdanih razloga za mirovanje obveza
Obrazac ZMO - Zahtjev za mirovanje obveza
 

Erasmus

PhD Courses
Statement of lecturers intention of Erasmus+ course recognition
Iskaz namjere nastavnika za priznavanje predmeta polozenih za vrijeme Erasmus boravka
Sveučilišni studiji - studijski programi 

Preddiplomski studij elektrotehnike 2008.
Preddiplomski studij elektrotehnike 2010.
Preddiplomski studij elektrotehnike 2014.
Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika 2015.

Preddiplomski studij računarstva 2008.
Preddiplomski studij računarstva 2010.
Preddiplomski studij računarstva 2014.
Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo 2015.


Diplomski studij elektrotehnike 2008.
Diplomski studij elektrotehnike 2010.
Diplomski studij elektrotehnike 2011.
Diplomski studij elektrotehnike 2014.
Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika 2015.


Diplomski studij računarstva 2008.
Diplomski studij računarstva 2010.
Diplomski studij računarstva 2011.
Diplomski studij računarstva 2014.
Diplomski sveučilišni studij Računarstvo 2015.

 

Diplomski sveučilišni studij Automobilsko računarstvo i komunikacije (popis i sadržaj predmeta)


Specijalistički poslijediplomski studij - Elektroenergetika
Specijalistički poslijediplomski studij - Napredne komunikacijske tehnologije
Specijalistički poslijediplomski studij - Procesno računarstvo

Poslijediplomski doktorski studij


Stručni studiji - studijski programi i stručna praksa

Stručni studij elektrotehnike 2008.
Stručni studij elektrotehnike 2010.
Stručni studij elektrotehnike 2014.
Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika 2015.

Sporazum o partnerstvu u procesu obrazovanja studenata
Projektni zadatak na stručnoj praksi
Izvješće stručne prakse
Ocjena o realiziranoj stručnoj praksi

Program razlikovnih obveza 2014.pdf


UPISI
Prijava za upis preddiplomskog i stručnog studija
Prijava za upis razlikovne godine
Mogućnosti plaćanja 2014/2015
Kriteriji razredbenog postupka za starije od 25 - stručni studij
Kriteriji razredbenog postupka za starije od 25 - preddiplomski studij
Prijava za upis diplomskog studija 

STUDIJI
Bologna Process Overview (eng)
Bolonjska deklaracija
Naputak o radu mentora
Bolonjski proces na ETF-u
OKVIRI KRITERIJA OCJENJIVANJA STUDENATA ETFOS-a
Mirovanje obveza studenata - odluka


Linearni model školarina 2012.

Zahtjev za odobrenje demonstrature - LV

Kalendar nastave 2013./2014.

Odluka o uvjetima prijelaza 2014
Izvedbeni plan nastave 2014 2015
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva


UNIVERSITY STUDIES
Bachelor degree in Electrical Engineering - Study Programme
Bachelor degree in Computer Engineering - Study Programme
Master degree in Electrical Engineering - Study Programme
Master degree in Computer Engineering - Study Programme