Stručno usavršavanje ovlaštenih inženjera elektrotehnike

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA OVLAŠTENIH INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE 
(Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera elektrotehnike, za razdoblje 19.1.2013. - 18.1.2018., Razred inženjera elektrotehnike)

Nositelj ovog Programa je Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za područje elektrotehnike. 
Obveznici stručnog usavršavanja prema ovom Programu svi su članovi Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ovlašteni inženjeri elektrotehnike. 

Obveznici stručnog usavršavanja dužni su u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) te Pravilnikom o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12), upotpunjavati i usavršavati znanje za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva. 

Za sve članove - ovlaštene inženjere elektrotehnike voditelj evidencije stručnog usavršavanja za petogodišnje razdoblje je Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. 

Program je otvoren i za sve ostale inženjere u graditeljstvu koji su članovi Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. 

Programom će se osigurati kvalitetno, cjeloživotno stručno usavršavanje i upotpunjavanje znanja za obavljanje poslova u graditeljstvu. 

Obveznik stručnog usavršavanja dužan je u petogodišnjem razdoblju (5 kalendarskih godina) stručnim usavršavanjem ostvariti najmanje 100 bodova.

Najmanje 20 bodova ostvarenih u petogodišnjem razdoblju mora biti iz poznavanja tehničke regulative područja obuhvaćenog ispitnim programom stručnog ispita koji je obveznik stručnog usavršavanja položio.

Program će se realizirati u organizaciji FERITA-a Osijek u suradnji sa SIEMENS-om, HEP-om i HKIE-om kao i drugima koji aktivno sudjeluje u kreiranju provedbe cjeloživotnog obrazovanja sukladno stvarnim potrebama struke.