Stručna djelatnost i suradnja s gospodarstvom

Iako je osnovna misija FERIT-a kroz svoj obrazovni sustav sveučilišnih i stručnih studija stvarati  visoko stručne kadrove koji su sposobni pratiti razvoj tehnologija na područjima elektrotehnike i računarstva i primjenjivati stečena znanja u rješavanju inženjerskih problema, vrlo je važna i misija prijenosa znanja o novim tehnologijama utemeljenih na novim znanstvenim spoznajama koja se odvija kroz izravnu suradnju s gospodarstvom. Osnova za ispunjenje ove misije gradi se kroz kontinuirani znanstveno-istraživački i stručni rad djelatnika Fakulteta, unaprjeđenje njegovih laboratorija, suradnju s drugim akademskim i istraživačkim ustanovama te suradnju s industrijom i drugim gospodarskim partnerima u Hrvatskoj i inozemstvu. Sve ovo ima za cilj podizanje tehnološke razine proizvodnih sustava u regiji i povećanje konkurentnosti hrvatskih proizvoda na europskom i svjetskim tržištima.

Usto nam kroz ovakav oblik suradnje tvrtke mogu pripomoći da sa svojom konkretnom problematikom obogatimo naš znanstveno-istraživački rad. S druge strane tvrtke kroz ovu suradnju mogu doći do rješenja koja bi mogla biti zanimljiva i za kasniju komercijalizaciju pa je uistinu riječ o win-win situaciji. Naravno, u sva ta područja je moguće uključiti i studente kroz seminarske, projektne, završne i diplomske radove, pa je to dobar način da na ovakvim zajedničkim R&D projektima zajedničkim snagama dodatno pripremimo i studente za njihova buduća radna mjesta i izazove koji ih tamo čekaju. Detaljnije v. na linku:

http://stup.etfos.hr/index.php/3xw-rd/