Novosti

Poziv na predavanje: GIS u telekomunikacijama i infrastrukturi - 02.06.2011.

29.05.2011. | Goran Martinović PromovirajIspis

Elektrotehnički fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Zavod za komunikacije pozivaju Vas na predavanje: "GIS u telekomunikacijama i infrastrukturi" koje će u četvrtak 02. lipnja 2011. u 13,00 sati u Vijećnici fakulteta (prostorija 1-33) održati mr. sc. Marijan Valković dipl.ing., direktor tvrtke Teleconsult d.o.o. iz Rijeke
Živimo u svijetu promjena koje su pokretač gotovo svih industrija. Komunikacije,
kroz nove tehnologije komuniciranja unutar i između poduzeća,
moraju poboljšati profitabilnost smanjivanjem troškova i povećanjem
operativne učinkovitosti. Telekomunikacijske kompanije se
okreću sve većoj automatizaciji radnih procesa te se kao rezultat toga,
okreću integralnim informacijskim rješenjima. Često postoji značajna
ulaganja u integrirane pakete aplikacija, geoprostornih - geografskih
informacijskih sustava (GIS), pokretanje sustava upravljanja (WMS),
sustava praćenja transporta, analize prometa, uz sustave Operations
Support Systems (OSS), kao i drugih srodnih sustava informacijskih
tehnologija. Usluge integratora sustava postaju kritični preduvjeti za
uspješno povezivanje i provedbu pojedinačnih paketa aplikacija unutar
sustava.
Kao uspješan integrator sustava, TeleConsult se fokusira na dizajn, isporuku
i održavanje integriranih aplikacija. To uključuje planiranje, dizajn,
implementaciju, integraciju i upravljanje projektima koji pak uključuju
proizvode poput AssetsMiner ili Generic Autodesk aplikacija. Osim
toga, mnoga poduzeća zahtijevaju integraciju geoprostornih baza podataka
s “korporativnim” sustavima kao što su financije i ljudski resursi.
Poduzeće Teleconsult d.o.o. i Elektrotehnički fakultet Osijek, Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, potpisnici su ugovora o međusobnoj
suradnji. Stoga ovo predavanje predstavlja novi doprinos suradnji
fakulteta i privrednih subjekata u Republici Hrvatskoj.
Predavanje je podijeljeno na tematske cjeline koje će nas postupno uvesti
u osnove GIS-a i područja primjene. Prikazati će se SW alati i tehnološke
platforme GIS-a sa fokusom na Autodesk platformu. Kako osnovu čine
podatci, prikazati će se izvori i konsolidacija podataka uz njihove formate
i pohranu, te koordinatni sustavi i mesh-up sa infrastrukturnim providerima
(Google / Bing maps). Prema naslovu predavanja, prikazati će se primjeri
korištenja u telekomunikacijama: WebGIS za mobilne operatere te
WebGIS za „fiber to the home“ (FTTH) operatere.
Na kraju će biti prikaz implementacije edukacijskog MapGuide enterprise
servera, postavljenog na ETF u Osijeku, kroz primjer WebGIS projekta
za grad Osijek.
prof.dr.sc. Goran Martinović
prodekan za znanost
primjer WebGIS projekta za grad Osijek
Elektrotehnički fakultat Osijek, četvrtak 02. lipnja
u 13:00 sati u Vijećnici (1-33), Kneza Trpimira 2b
Trenutni položaj:
• Konzultant / Direktor, TeleConsult d.o.o. – Rijeka.
• Ex. Consultant/ Senior expert ITU – Geneva.
Područja specijalizacije:
• Razvoj i implementacija sustava za podršku u odlučivanju
te razvoj specijaliziranih softverskih alata za telekomunikacije,
uključujući GIS sustave i računalno kartiranje.
• Planiranje i razvoj telekomunikacijskih mreža korištenjem
računalnih alata za planiranje te razvoj novih programa.
• Planiranje i implementacija GSM prijenosnih mreža te
njihova provedba u dereguliranom poslovnom okruženju.
• Veliko međunarodno iskustvo u upravljanju projektima
vezanim uz pretplatnički promet u telekomunikacijama,
prikupljanju podataka za obradu, te optimizaciju,
predviđanje i dizajn telekomunikacijske mreže.
• Edukacija uposlenika u svim ranije navedenim
područjima, sa posebnim naglaskom provedbe stručnih
seminara za obuku mrežnih planera za rad u velikim telekomunikacijskim
mrežama.
⇦ Nazad na pregled obavijesti