Novosti

Međulaboratorijsko umjeravanje ETF-a Osijek i FER-a Zagreb

04.10.2011. | Srete Nikolovski PromovirajIspis

U procesu akreditacije laboratorija za Elektromagnetsku kompatibilnost Zavoda za elektroenergetiku ETFOS-a, prema HAA- Hrvatskoj Akreditacijskoj Agenciji, stručnjaci iz laboratorija s ETFOS-a boravili su na FER-u na Zavodu za visoki napon i energetiku i s kolegama odradili elektromagnetsko umjeravanje kod mjerenju niskofrekvencijskih električnih i magnetskih polja u Laboratoriju napona do 70 000 V. Provjera instrumenata je uspješno urađena a djelatnici dr.sc Zvonimir Klaić, dr.sc Hrvoje Glavaš i Zorislav Kraus su uspješno odradili posao i time približili ETFOS ka dobijanju certifikata od HAA.
⇦ Nazad na pregled obavijesti