Novosti

STARTUP U ENERGETSKOM SEKTORU – KAKO ZAPOČETI POTHVAT U ENERGETSKOM SEKTORU?

18.06.2014. | PromovirajIspis

Hrvatski ogranak CIGRE-a u suradnji s Hrvatskom komorom inženjera elektrotehnike (HKIE) organizira seminar pod nazivom „STARTUP U ENERGETSKOM SEKTORU – KAKO ZAPOČETI POTHVAT U ENERGETSKOM SEKTORU?”. Seminar je namijenjen: – poduzetnicima zainteresiranim za pothvate i investicije u energetskom sektoru; – članovima stručnih i ekoloških udruga, znanstvene zajednice, zadruga, LAG-ova i sl.; – članovima znanstvene zajednice koji žele upoznati funkcioniranje energetskih tržišta; – itd.

Cilj seminara je upoznati polaznike s poduzetničkim prilikama u energetskom sektoru, objasniti ustroj tržišta i prateći zakonski okvir za obavljanje energetskih djelatnosti te ukazati na administrativne korake potrebe za početak poslovnih aktivnosti.

 

Seminar će se održati 02. srpnja 2014. (srijeda) u Zagrebu, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (D244).

 

Program i prijavnica za seminar su u privitku, odnosno dostupni su na adresama:

http://www.hro-cigre.hr/downloads/seminari2014/S3.pdf

http://www.hro-cigre.hr/downloads/seminari2014/S3.doc

 

Treba spomenuti da Polaznici Seminara stječu ukupno 8 bodova temeljem Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08, 114/09 i 87/10 ).

⇦ Nazad na pregled obavijesti